Sistemi socijalne zaštite u Evropskoj Uniji:

Socijalna sigurnost (kao poreski sistemi) ne može se uskladiti jer su zemlje različite istorijski, strukturno strukturne i političke. Razlike su u osnovi, u stopama i izuzećima, u penzijskim šemama i ako postoji maksimalni doprinos po periodu. U većini slučajeva socijalni sistemi su povoljni za male prihode. Za one radnike koji su fleksibilni, moguće je smanjiti socijalne troškove putem stranog zapošljavanja i raspoređivanja, što je moguće zbog prava na slobodno kretanje.

Uredba EU 883/2004 i uredba 987/2009 bave se koordinacijom socijalnih sistema između država članica EU i pridruženih zemalja. Na primer, Švajcarska je pravila 2012. uvela „Vegleitung fur die Versicherung(WVP).

Opšti principi EU regulativom 883/2004 su:

U EU svaka zarada fizičkog lica od strane samozapošljenja ili zapošljenja podleže sistemu naplate socijalnih doprinosa. Sve naplate na osnovu prihoda fizičkog lica prikupljaju se u jednoj zemlji. Ova zemlja nadležnosti obraračunva naplatu u skladu sa svojim nacionalnim zakonima za sve doprinosa stečene nacionalnim ili međunarodnim putem.

Aktivnosti u drugim zemljama moraju biti proglašene u zemlji nadležnosti i tim putem se oslobađa naplate u drugim zemljama koristeći obrazac A1.

Pravila za definisanje zemlje nadležnosti (član 13.):

 • Samo zapošljavanje i parcijalno 25% (vreme ili novac) u zemlji boravka-zemlja prebivališta je zemlja nadležnosti
 • Zaposlenost u samo jednoj zemlji koja nije zemlja prebivališta-zemlja u kojoj je sedište poslodavca tj kompanije je zemlja nadležnosti.
 • Zaposlenost u više od jedne zemlje koja nije zemlja stanovanja – zemlja prebivališta je zemlja nadležnosti
 • Zapošljavanja i samozapošljavanja – zemlja nadležnosti je definisana na osnovu pravila u ugovoru o radnom  odnosu.
 • Samozapošljavanje u više od jedne zemlje: zemlja boravka, ako se veći deo odvija tu; u svim ostalim slučajevima zemlja u koja je centar aktivnosti.
 • Postovanje upućivanje radnika (vidi dole):
 • Zapošljavanje i samozapošljavanje u različitim zemljama: a samozaposlene osobe, ovo je mogućnost da sami sebi odrede zemlju nadležnosti: na primer, propisi pojedinih zemalja nameću društvene troškove na dohodak partnera u ograničenom partnerstvu,i nemaju limit na doprinose. Ako partner,koji je nastanjen u zemlji sa takvim regulativnim sistemom, za zaposlenje izabere drugu zemlju (bar deo) ,onda zemlja odnosa postaje zemlja nadležnosti. Ako je ovo npr Malta, zemlja sa najnižom naplatom doprinosa u EU, izuzetno nizak maximum naplate socijalnih doprinosa i pritom postoji oslobođenje naplate doprinosa od prihoda ograničenog partnerstva pod određenim uslovima.
 • Prebivalište u drugoj zemlji. Ako je neko npr stanovnik na Malti, ima prvi posao (25%) na Malti, onda je zemlja nadležnosti Malta, gde je nizak limit i gde se doprinosi za socijalno osiguranje ne plaćaju na drugo zaposlenje, samo na prvi. U slučaju da ne postoji stalan radni odnos, ali postoje dva honorarna posla doprinosi za socijalno osiguranje se plaća na posao sa većim iznosom prihoda. Radno vreme regulisano Direktivom EU 2003/88 / EC ograničava nedeljni rad do 48 sati, međutim, na Malti osoba može raditi više od toga (preko nekoliko radnih mesta), ukoliko je glavni poslodavac informisan.
 • Razdvajanje zemlje nadležnosti za socijalne naknade i zemlji u kojoj se plaća porez,prema zakonu o dvostrukom oporezivanjau : npr postoji mogućnost da se kombinuje prvo zaposlenje na Malti sa drugim zaposlenjem u nekoj drugoj zemlji. Dakle, Malta postaje zemlja nadležnosti, a ako je struktura pravilno postavljena, zaposlenje (ili naknade za poziciju direktora) u drugoj zemlji kvalifikujese u skladu sa Malteškim propisima, kao drugo zaposlenje i ono je bez naplate socijalnih troškova, a ovi prihodi mogu biti predmet povoljnijeg poreza drugoj zemlji, u zavisnosti od sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.
 • Ogranak:Formiranje partnerstva u zemlji sa povoljnim zakonima i zaposlenost u ovom partnerstvu , tako da ta zemlja postane zemlja nadležnosti . Partnerstvo otvara predstavništvo u nekoj drugoj zemlji EU , gde osoba može biti partner , ali zemlja gde je osoba zaposlena ostaje i dalje zemlja nadležnosti.

Postovanje Radnika:

 • Postovanje – Upucivanje na rad (upućivanje; sistem i saradnja država članica EU regulisana je Direktivom EU: 96/71 / EC, koja se često naziva „direktivom o upućenim radnicima“): osoba koja je privremeno poslata u drugu državu članicu može ostati u socijalnom sistemu sadašnje države nadležnosti i biti oslobođen u stranoj državi članici u koju je lice upućeno. Objavljivanje se može ugovoriti dve godine i ponoviti nakon kratkog perioda prisustva.
 • 2014. godine je uvedena direktiva o izvršenju 2014/67 / EU, tako da su sve države članice uspostavile pravila Direktive EU 96/71 / EC: da bi se obezbedile lokalne minimalne zarade i uslovi rada, da bi se izbeglo zaobilaženje pravila, da bi se poboljšala saradnja i razmena informacija. Kontrole i proporcionalne kazne trebalo je da budu sprovedene do 2018. godine, a zbog kašnjenja, EU je 2021. godine uputila poslednje upozorenje 24 države članice sa obaveštenjem od dva meseca.
 • U nekim slučajevima, objavljivanje je sredstvo za iskorišćavanje uslova rada i zakona o radu u izvornoj zemlji i izbegavanje delova zakonodavstva države odredišta, posebno ako su neke industrije zaštićene sindikatima u ciljnoj zemlji. Zaposleni tada ima ugovor o radu u državi slanja, tamo je socijalno osiguran, samo porezi dospevaju u državi odredišta.
 • Zemlje izvora izbegavaju gubitak neočekivane dobiti od doprinosa za socijalno osiguranje zbog viška birokratije. Međutim, oni su pod pritiskom nekih ciljnih zemalja i moraju povećati zahteve za izdavanje obrasca A1 (npr. Više od jednomesečnog fizičkog zaposlenja u zemlji koja upućuje, aktivnosti za lokalne poslodavce, kompanije ne smeju objaviti više od 90% svojih zaposleni).
 • Švajcarska ima sporazum o prilagođavanju dela sistema socijalne sigurnosti EU, međutim ovaj sporazum sadrži takozvane „prateće mere“ za zaštitu minimalnih zarada, obezbeđivanje visoke transparentnosti i omogućavanje vladi da nameće kontrole i kazne

Uredjeno Jul 2021