Formiranje firme u Slovačkoj

Registracija u 5 koraka: brzo i jednostavno

(Imajte na umu: Zugimpex ne pruža usluge građanima SAD i stanovnicima SAD.)

 1. Planirajte strukturu:
 •  npr. „K.s. sa upravljanjem slovačkim s.r.o. ” za stanovnike većine zemalja, „s.r.o.“ sa spoljnim gazdinstvom za stanovnike Malte, Velike Britanije, Irske i oblastima bez poreza kao što su UAE ili Monaco;
 •  poslaćemo vam ponudu

2. Pošaljite nam nalog sa ključnim podacima za osnivanje kompanije. Ova usluga se nudi samo zajedno sa ostalim uslugama (računovodstvo itd.), Jer na ovaj način poznajemo aktivnosti naših klijenata. Ako i mi pomognemo kompaniji da se prijavi za bankovni račun, imajte na umu da banke rade dužnu paznju, tako da mi malo utičemo na njihovu odluku.

 •  Naziv kompanije
 • Objekat (većina aktivnosti je besplatna, ali za neke je potrebna licenca, tada mora biti angažovan slovački stanovnik sa licencom) o
 • Direktor (potrebno je da poseduje cisti krivicni dosije; građanima koji nisu članovi EU / EEA potrebna je dozvola za rad i prebivalište na teritoriji Slovacke ako nemaju stalno prebivalište u zemlji EU/EEA), direktori mogu imati jedan ili zajednički potpis i moguće je ograničiti količinu nadležnosti svakog direktora i da registruje ovaj limit u trgovačkom registru. Ovaj sistem se ponekad koristi da zaposli dodatnog lokalnog direktora kako bi pokazao više supstancije za poreske svrhe.
 • Akcionar (ako korporativno: rezolucija odbora i overeni izvod iz trgovačkog registra plus apostille)

3. Pored toga, naš menadžer će se sastati ili kontaktirati s vama kako bi se osiguralo da imate ispravno podešavanje i da je razjašnjeno da li vam je potreban §4 PDV broj – „DPH“ i u ovom slučaju možemo vam ponuditi kupovinu postojećeg kompanija

4. Prenos sredstava za kapital i troškove osnivanja preduzeća

 • Plaćeni kapital od 5000 € može se prijaviti.

5. Mi pripremamo sve dokumente za osnivanje, vi ih potpisujete. Posećujete našu kancelariju u Bratislavi i donosite policijski zapisnik, mi vas pratimo kod notara i organizujemo za vas sve preostale korake: trgovinsku dozvolu, privredni registar i poreski broj preduzeća, prijavu za obavezno elektronsko poštansko sanduče za komunikaciju sa vladom (ako je zakonski zastupnik strani državljanin i nema slovački E-ID sa elektronskim čipom, moguće je ovlastiti lokalno fizičko lice). moguće je osnovati firmu ili preuzeti firmu bez dolaska u Slovačku. Možemo da organizujemo celu proceduru iz daljine, samo je potreban overen potpis(i) i punomoćje plus apostil.

• Pokrećete svoj posao čim se registruje (može se videti na orsr.sk)

 • Mi ćemo vršiti potrebne tekuće usluge za vas, na primer: računovodstvo, administracija plaća, deklaracija o PDV-u – rekapitulacioni izveštaji – Intrastatske deklaracije, finansijsko izveštavanje i statističke informacije.

Kupovina formirane firme u Slovackoj (Shelf Company):

1. Planirajte strukturu: (vidi gore).

 • U mnogim slučajevima preporučujemo kupovinu preduzeća sa §4 PDV brojem („pink kartica“), jer kompanije sa PDV-om §7a („beli karton“) gube PDV na sve kupovine robe i na sve kupovine. stranih usluga.
 • Može biti korisno kupiti s.r.o. sa §4 PDV brojem koji vodi aktivnu delatnost i formira (jednu ili) nekoliko dodatnih k.s. sa §7a PDV brojem koji prima upravo naknade za upravljanje od s.r.o., da bi koristio nižu stopu poreza na dohodak od 15%.
 • Poslat ćemo vam ponudu i predloženu kompaniju možete provjeriti na orsr.sk, a finansijske informacije na finstat.sk. Da bi se uverili da kompanija ima čistu evidenciju i nema nikakvih obaveza, direktor mora da potpiše izjavu sa ličnom odgovornošću i da organizujemo potvrdu odobrenja od finansijskih vlasti.

2. Pošaljite nam nalog sa ključnim podacima za preuzimanje kompanije. To se nudi samo zajedno sa ostalim uslugama (računovodstvom itd.), Jer na ovaj način poznajemo aktivnosti naših klijenata. Ako i mi pomognemo kompaniji da podnese zahtev za promene na bankovnom računu, imajte na umu da banke rade svoju proveru klijenta, tako da mi malo utičemo na njihovu odluku.

 • Naziv kompanije – može se menjati
 • Delatnost (može se promeniti; većina aktivnosti je besplatna, ali nekima je potrebna licenca, a zatim mora biti angažovan Slovački državljanin sa licencom)
 • Direktor (sa cistim dosijeom; građanima koji nisu članice EU / EEA potrebna je radna i boravišna dozvola ako nemaju stalno prebivalište u zemlji OECD). Direktori mogu imati jedan ili zajednički potpis i moguće je ograničiti delovanje svakog direktora i registrovati ovo ograničenje u komercijalnom registru. Ovaj sistem se ponekad koristi da zaposli dodatnog lokalnog direktora kako bi pokazao više supstancije za poreske svrhe.
 • Akcionar (ako je pravno lice: rezolucija odbora i overeni izvod iz trgovačkog registra plus apostille)

3. Pored toga, naš menadžer će se sastati ili kontaktirati sa vama kako bi se osiguralo da imate ispravne informacije i da li je razjašnjeno da li vam treba §4 PDV broj – „DPH“

4. Prenos sredstava za nabavnu cenu i troškove promene preduzeća

5. Mi pripremamo sve dokumente za osnivanje, vi ih potpisujete. Posećujete našu kancelariju u Bratislavi i donosite policijski zapisnik, mi vas pratimo kod notara i organizujemo za vas sve preostale korake: trgovinsku dozvolu, privredni registar i poreski broj preduzeća, prijavu za obavezno elektronsko poštansko sanduče za komunikaciju sa vladom (ako je zakonski zastupnik strani državljanin i nema slovački E-ID sa elektronskim čipom, moguće je ovlastiti lokalno fizičko lice). moguće je osnovati firmu ili preuzeti firmu bez dolaska u Slovačku. Možemo da organizujemo celu proceduru iz daljine, samo je potreban overen potpis(i) i punomoćje plus apostil.

 • Vaš posao započinjete čim se registruje (može se videti na orsr.sk)
 • Mi ćemo za vas obavljati potrebne stalne usluge, na primer: računovodstvo, administraciju platnog spiska, prijavu PDV-a – rekapitulacione izjave – Intrastat deklaracije, finansijsko izveštavanje i statističke informacije.

Registrujte vašu kompaniju u Bratislavi- Prednosti

 • Slovačka privreda je u usponu, državni dug je nizak
 • Izuzetno je lako posetiti Bratislavu, geografski je jako dobro pozicionirana (u centru velikih evropskih tržišta)
 • Dobro obrazovana radna snaga, višejezičko govorno područije i razumni troškovi, pomažu pri uspešnom poslovanju
 • Naša kancelarija nalazi se ispred železničke stanice Petrzalka, gde voz po satu kreće u Beč. Kupci mogu da koriste 24/7 naš poseban poslovni centar koji nudi nekoliko stolova, zatvorene police, mesta za sastanke i druge prateće objekte, kao i nekoliko parking mesta ispred zgrade. Kupci mogu da koriste objekte bez dodatnih ulaganja do određene mere. Zgrada ima visok standard sa stalnim obezbeđenjem na ulazu.
 • Slovačka kompanija ima slobodan pristup EU I Švajcarskom tržištu
 • Kao članica EU, koristi evro kao svoju nacionalnu valutu
 • U skladu sa EU zakonima, ima nižu stopu poreza, nego susedne joj zemlje
 • Mali porez na dividende i mogućnosti za distribuciju poreza bez poreza
 • Prednost od velikog broja ugovora Slovačke sa drugim zemljama povodom izbegavanja duplog oporezivanja
 • Posebna korporativna struktura omogućava transfer novca i poreza na imovinu sa niskim porezom na dobit sa korporativnog na privatni nivo, a akcionari mogu zadržati svoje prebivalište u drugim zemljama
 • Prihvatljivi zahtjevi dubinske analize. Banke otvaraju račune za lokalna operativna preduzeća, ali su i računi u drugim zemljama dozvoljeni. Proverite naše smernice kako da postupate sa bankama i uspećete da otvorite bankovni račun.

Slovačka za vaš Holding:

 • Prebacivanje korporativnog profita u privatni bez poreza
 • Da se rešite kredita datih akcionarima od strane vaše kompanije
 • I sa formiranjem Tihog Partnerstva -„Silent Partnership“-, gde idetintet istog, ostaje anoniman javnosti.

Njčešća privredna društva u Slovačkoj:

 • Društvo sa ograničenom odgovornošću – S.R.O. (spoločnosť s ručením obmedzeným)
 • Akcionarsko društvo – A.S. (akciová spoločnosť)
 • Komanditno društvo – K.S. (komanditná spoločnosť)
 • Ortačko društvo – V.O.S. (verejná obchodná spoločnosť)
 • Registracija preduzetnika – (živnostník)
 • Privredno društvo od strane stranog lica (za izbegavanje poreza na dividendu)

Slovačka privredna društva mogu se kombinovati sa:

 • sa Tajnim Partnerom, tzv „Silent Partnership“
 • sa privrednim društvom od strane stranog lica ili produžnicom, gde kapitalna dobit ostaje neoporeziva usled izuzeća od učešća
 • sa privrednim društvom od strane stranog lica ili produžnicom, zarad niže stope korporativnog poreza

Zugimpex: profesionalna usluga, u prijatnom okruženju:

 • Širok spektar usluga, na jednom mestu sve što vam je potrebno.
 • Provera klijenta. Uz našu pomoć ,brzo i lako. Za nas je bitno da klijenti s kojima sarađujemo, poseduju potrebne kvalifikacije,imaju iskustva u svom poslovanju-uspešnu poslovnu biografiju i stabilnu finansijsku situaciju.
  Napominjemo: Zugimpek ne pruža usluge građanima SAD i rezidentima SAD. U slučaju preduzeća sa domicilom ili u slučaju lica sa prebivalištem u Nemačkoj, Italiji ili Francuskoj, aktivnosti moraju biti usklađene sa lokalnim poreskim ekspertom !!!)
 • Fer kalkulacija
  • Formiranje kompanije u Slovačkoj 600 € – 700€ administracijske taxe +1464 € naš honorara, uz koji pokrivate domicil vaše firme, mogućnost korišćenja poslovnog prostora i osnovne poštanske usluge za godinu dana.
  • Tekući troškovi zavise od aktivnosti (minimalna naknada 2500 € godišnje): domicil, poslovni prostor, osnovne poštanske usluge (za narednu godinu), računovodstvo, deklaracije PDV, finansijskih izveštaji i poreske prijave. Po industrijskom standardu, uključujemo sve zadatke kao što su sortiranje, podnošenje i provere, kvalifikovani knjigovođe obrađuje oko 15-20 rezervacije na sat, što odgovara 40-60 rezervacije faktura. Za finansijski izveštaj, potrebno je između 5 i 15 sati.
  • Registracija EORI: klijenti koji se bave carinskim procedurama podnose zahtev za EORI (Registracija i identifikacija ekonomskog operatera) broja za razmenu informacija sa administracijama. Mi pomažemo u primeni i pored toga, nudimo posebnu podršku za prijem, skladištenje ili slanje isporuka
 • Konsultacija sa expertima:
  • Iskoristite mogućnost konsultacija sa ekspertima u polju internacionalnog poslovanja i poreskog planiranja.
  • Planirajte vaše poslovanje,uz našu pomoć, I vasa kompanija će uspeti.
  • Naše ljubazno I iskusno osoblje rado će vam izaći u susret I asistirati, ukoliko je potrebno na Engleskom, Nemačkom I Slovačkom jeziku.

Pravni razlozi otvaranja kompanije u Slovačkoj:

Zbog poreza mi često preporučujemo uspostavu Slovačkog K.S privrednog društva (odg komanditnom društvu). Da bi odgovornost bila ograničena, ulogu generalnog direktora preuzima Slovačko privredno društvo s.r.o (društvo sa ograničenom odgovornošću).

Članovi odbora slovačkog s.r.o preduzeća (društvo sa ograničenom odgovornošću), ne moraju biti državljani Slovačke, ali državljani zemalja koje nisu članice EU moraju imati radnu I boravišnu dozvolu.

Formiranje slovačkog s.r.o privrednog društva moguće je uz mnogo manji kapital nego u ostalim zemljama.

Ne postoje uslovi za reviziju malih I srednjih preduzeća.

Slovački zakon ne definiše fiducijarne odnose; zbog toga je ova oblast regulisana prilično liberalno. Isto tako Slovački zakon nema nikakve restrikicije ka nominalnom direktoru i -silent partnerships- je moguća opcija.

Slovačka ima širok spektar bilateralnih investicijskih ugovora koji pružaju određenu pravnu zaštitu, oni obično garantuju stranim investitorima iste uslove kao i lokalni investitori. Ugovori omogućavaju pravo podnošenja sporova na ICSID Svjetske banke (međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova). Takvi ugovori, na primer, sa Rusijom i Ukrajinom.

Za dodatne informacije: Kako definisati najbolje prekogranične strukture preduzeća uzimajući u obzir međunarodne poreske zakone.

Likvidacija preduzeća:

Preduzeće ima stalne troškove i obaveze, a ako se to ne nastavi, preduzeće se može prodati, preneti, spojiti, zaglaviti („ek offo“) ili doći do likvidacije na dobrovoljnoj osnovi.

Pokretanje postupaka:

 •  Nacrt bilansa stanja
 •  Skupština akcionara kod javnog beležnika, imenovanje likvidatora (mora biti u skladu sa statutom, u većini slučajeva direktor)
 • uplatiti depozit za troškove likvidacije (najmanje 1.500, – EUR za notarsko čuvanje od 01.10.2020)
 • Rešenje u privrednom registru sa markicom prihoda u visini naknade koja se plaća

Aktivnosti likvidatora

 • Rasprodaju svu imovinu, tako da ostaje samo bankovni račun i potraživanja •
 • Obavestiti poverioce da podnesu svoja potraživanja (reklame) •
 • Isplatite sve poverioce
 • Zahtev Finansijskom organu u vezi sa ukidanjem PDV-a

Završne aktivnosti:

 •  Konačni bilans sa predlogom za raspodelu
 • Skupština akcionara kod javnog beležnika
 • Zahtev za odobrenje od vlasti u pogledu lokalnih poreza
 • Ako je primenljivo, zatražite odobrenje od Centralnog depozitara u slučaju akcija ili drugih hartija od vrednosti
 • Prijava u registar privrednih subjekata (overena)
 • Primanje potvrde iz trgovačkog registra o brisanju podataka preduzeća.

Dodatne informacije o Slovačkoj:

Slovačka se nalazi u blizini Austrije, Mađarske I Češke- 3,5 miliona ljudi živi u region (Bratislava-Gyor-Beč), 25 miliona ljudi vam je dostupno u roku od 3h vožnje, oko 60 miliona ljudi u roku od 8 sati vožnje. Osnivanje kompanije (holding) u Slovačkoj je jako pogodno za vlasnike koji žive u okružnim zemljama.

Razuman nivo plata I dobro poznavanje više jezika od strane radne snage, pomoći će vašoj kompaniji pri uspešnom poslovanju.Pored toga, pravila za upravljanje kompanijama je su prilično liberalna.Transfer funkcija se isplati brzo, ali poreski organi traže dokaze o postojanju poslovanja.

Obratite pažnju: Prilika koju Slovačka pruža za prenos kapitala sa korporativnog na privatni nivo je odličan dodatak na poreske olakšice drugih zemalja. Zugimpex je tu da vamo pomogne pri ovom kombinovanju! Prednost Slovačke sa prednostima iz Švajcarske,Malte , UAE i drugih zemalja. Mi znamo koji su uslovi neophodni, sa našim loklanim predstavništvom, sve usluge na jednom mestu.

Ažurirano: Jun 2021