Prebivalište na Malti za državljane EU/EEZ:

(Imajte na umu: Zugimpex ne pruža usluge građanima SAD i stanovnicima SAD.)

Državljani zemalja članica EU/EEZ koji se sele na Maltu mogu dobiti prebivalište na Malti i raditi na Malti zbog svog prava na slobodno kretanje unutar EU.

Pored prijatnog načina života, povoljno oporezivanje za „stanovnike bez prebivališta“ omogućava da se prihodi iz inostranih izvora koji ostaju van zemlje i kapitala ne oporezuju. Pored toga, automatska razmena informacija obezbeđuje da strane banke obaveštavaju malteške poreske vlasti (a ne poreske vlasti u njihovom prethodnom prebivalištu) o prihodima koji se drže u inostranstvu.

 • Prema Supsidijarnom zakonodavstvu 460.17, Malta priznaje pravo na slobodno kretanje državljana EU i tretira ih ravnopravno sa svojim državljanima.
 • Ako državljanin EU želi da ostane na Malti duže od 3 meseca, moraće da se prijavi za boravišnu dozvolu. Bilo je slučajeva da državljani EU na Malti žive više od 3 meseca bez toga. S obzirom da su članovi iste zajednice, ne mogu biti deportovani. Umesto toga, oni mogu biti kažnjeni sa oko 300 evra ili će protiv njih biti pokrenut krivični postupak ako ne plate kaznu.
 • Savetuje se da se prijavite za maltešku boravišnu dozvolu najviše 3 meseca nakon dolaska:
 • Ona služi kao dokaz prebivališta kako za domaće tako i za strane banke.
 • Možete je pokazati poreskim vlastima države bivšeg prebivališta.

Ona pojednostavljuje život: trebaće vam da biste nabavili automobil ili podneli zahtev za hipoteku.

Kako dobiti maltešku ličnu kartu („dokument o prebivalištu“) od vladine agencije zadužene za državljanstvo i boravak, Identity Malta:

Prijave državljana EU/EEZ/Švajcarske za boravišnu dozvolu na Malti obrađuju se elektronskim putem. Podnosilac zahteva mora da navede razlog boravka, popuni odgovarajući obrazac i preda ga zajedno sa pratećim dokumentima.

Da biste iznajmili prostor, dugoročni ugovor o zakupu imovine bolje će opravdati zahtev za prebivalište. Važno je da stanodavac da kopiju lične karte, registruje ugovor putem Interneta kod Stambene uprave koja pismo o odobrenju zakupa automatski prosleđuje stanodavcu i zakupcu putem e-pošte. Takođe, dobro je da račune za komunalne usluge registrujete na svoje ime, jer će većina banaka tražiti takva dokumenta.

Trenutno postoje sledeći obrasci i postupci za državljane EU koji žele da dobiju prebivalište na Malti:

Zapošljavanje:

Državljani EU/ EEZ/ Švajcarske mogu početi da rade čim potpišu ugovor o radu, a zatim mogu da podnesu zahtev za boravišnu dozvolu u naredna 3 meseca. Pre podnošenja zahteva za boravišnu dozvolu, moraće da urade nekoliko stvari :

 • Potpišu ugovor o radu.
 • Iznajme prostor: pogledati gore.
 • Registruju se za broj socijalnog osiguranja ili dostave takve podatke iz druge države EU (obrazac A1). Tada se poreski broj automatski izdaje u roku od 2-3 dana i moguće je nazvati 153 da biste ga zatražili.
 • Zatim se mora napraviti račun u agenciji „Jobsplus“ i potrebno je dostaviti obrazac za zaposlenje iz kontrolne liste. Nekoliko dana kasnije obrazac za odobrenje je spreman za preuzimanje.
 • Prijave se za ličnu kartu: preuzmu i popune obrazac A – Zapošljavanje/samozapošljavanje, pripreme dokumenta sa kontrolne liste i pošalju prijavu na eu.ima@gov.mt.

Samozapošljavanje:

Pre nego što počnu da rade kao privatni preduzetnici na Malti, državljani EU moraju da pripreme nekoliko papira:

 • Iznajme prostor: pogledati gore.
 • Dokaz o poslovnoj adresi (npr. komercijalni ugovor o zakupu) ako nije moguće raditi sa adrese prebivališta.
 • Registruju se za broj socijalnog osiguranja ili dostave takve podatke iz druge države EU (obrazac A1). Tada se poreski broj automatski izdaje u roku od 2-3 dana i moguće je nazvati 153 da biste ga zatražili.
 • Pošalju obrazac za angažovanje agenciji Jobsplus kao samozaposleni.
 • Pribave licencu tamo gde je to primenljivo:
  • licencu za igre na sreću od Malteške uprave za igre na sreću (Malta Gaming Authority – MGA),
  • licencu za finansijske usluge od Uprave za finansijske usluge Malte (Malta Financial Services Authority – MFSA),
  • licenca za trgovinu od Direkcije za trgovinske usluge,
  • licence za ugostiteljstvo od Uprave za turizam Malte (Malta Tourism Authority – MTA), zdravstvene potvrde
  • licenca za agenciju za zapošljavanje od Odeljenja za industrijske i radne odnose)
  • različite garancije za profesionalne usluge poput knjigovođe ili arhitekte
  • druge licence u medicinskom sektoru i u sektoru nekretnina
 • Prijave se za malteški PDV broj.
 • Prijave se za ličnu kartu: preuzmu i popune obrazac A – Zapošljavanje/samozapošljavanje, pripreme dokumenta sa kontrolne liste i pošalju prijavu na eu.ima@gov.mt.

Ekonomska samodovoljnost:

Ova kategorija obuhvata pojedince koji mogu da dokažu dovoljan prihod ili ušteđevinu, kao i penzionere. Osnovni zahtevi su:

 • Iznajmiti prostor: pogledati gore.
 • Pribaviti sveobuhvatno osiguranje za zdravstvene rizike (osobe starije od 70 godina ili sa prethodnim zdravstvenim problemima treba da razmotre opciju za zapošljavanje ili samozapošljavanje).
 • Dostaviti dokaz o dovoljnim resursima „da ne postanu teret za Državu“: 14.000 evra kapitala ili aktivni prihod od 92,72 evra nedeljno (imati na umu da se odluke donose od slučaja do slučaja i može se dogoditi da čak i prijave sa većim prihodima ne ispunjavaju uslove).
 • Prijaviti se za ličnu kartu: preuzeti i popuniti obrazac J – Samodovoljnost, pripremiti dokumenta sa kontrolne liste i poslati prijavu na eu.ima@gov.mt.

Studiranje:

Za ovu vrstu prebivališta potrebno je pismo o prihvatanju od kvalifikovane obrazovne ustanove, zdravstveno osiguranje i dokaz o dovoljnim sredstvima za samoizdržavanje (slično šemi samodovoljnosti).

 • Prijaviti se za ličnu kartu: preuzeti i popuniti obrazac M – Studiranje, pripremiti dokumenta sa kontrolne liste i poslati prijavu na eu.ima@gov.mt.

Porodica:

Državljani EU koji ne potpadaju ni pod jednu od gore navedenih kategorija mogu tražiti prebivalište na osnovu porodičnih veza sa drugim državljaninom EU koji već ima prebivalište na Malti. Prijave se prihvataju od supružnika, dece mlađe od 21 godine, od zavisnih članova porodice (dece starije od 21 godine – npr. studenata; roditelja, bake i deke), ali i partnera ako su u vezi najmanje dve godine.

 • Prijaviti se za ličnu kartu: preuzeti i popuniti obrazac F – Članovi porodice, pripremiti dokumenta sa kontrolne liste i poslati prijavu na eu.ima@gov.mt.

Kada podnosilac prijave dobije e-poruku sa potvrdom, to će biti dovoljan dokaz za njegovu onlajn registraciju.

Nekoliko nedelja kasnije, ta osoba će biti pozvana da preda biometrijske podatke i e-potpis u kancelariji Vladine agencije zadužene za državljanstvo i boravak, Identity Malta. Datum ove posete je datum koji će biti odštampan na boravišnoj dozvoli koja će biti spremna za preuzimanje nekoliko nedelja kasnije.

Za obnavljanje lične karte neophodan je sličan postupak, koristeći drugi obrazac prijave.

Poseban program- Zugimpex može pomoći kao ovlašćeni registrovani nalogodavac (Authorized Registered Mandatory – ARM):

​”Program za prebivalište“ (TRP)”

Podnosioci zahteva moraju da dokažu da iznajmljuju ili kupuju kvalifikovanu nekretninu. Ova šema je korisna ako osoba putuje većinu vremena, ali prima značajne prihode od zaposlenja od poslodavca u EU. Sa prebivalištem na Malti, u većini slučajeva on plaća samo minimalni porez od 15.000 evra po kalendarskoj godini.

​”Penzioni program na Malti”

 • Iznajmite imovinu za najmanje 9600 € godišnje ili kupite imovinu od najmanje 275000 € (8750 € ili 250000 € za nekretnine u Gozu ili na jugu Malte);
 • Punu penziju morate primiti na Malti i iznosiće 75% od dohotka koji se obračunava.
 • Tokom 5 godina, lice će boraviti najmanje 90 dana godišnje na Malti i neće boraviti u bilo kojoj drugoj jurisdikciji duže od 183 dana godišnje.
 • Oporezivanje: 15% doznačene penzije, minimalni porez 7500 € godišnje

Residence Permit in Malta (with Schengen – Visa) for Non-EU Citizens:

Državljani zemalja koje nisu članice EU mogu dobiti privremeno prebivalište koje može dovesti do stalnog prebivališta nakon nekoliko godina.

U zavisnosti od zemlje porekla, državljani trećih zemalja mogu boraviti 90 dana u toku perioda od 180 dana u šengenskom području. Za duži boravak i za državljane drugih zemalja potrebna je viza za Maltu. Boravišna dozvola na Malti nudi pristup šengenskom području.

Opcije za dobijanje privremenog prebivališta za državljane zemalja koji nisu članice EU:

 • osnovati preduzeće koje stvarno investira 100.000 evra i iznajmiti ili kupiti stan razumnog kvaliteta. Vlasti pažljivo proveravaju ove tačke, pa je stvarna primena važna.
 • Radna dozvola na Malti: Ukoliko poslodavac traži radnu dozvolu; nju je lakše dobiti za visokokvalifikovano osoblje – njima nije potrebna provera da kandidat ne može biti pronađen u EU/EEA.
 • Poznata korporacija osniva zavisno društvo ili filijalu. Oni žele da postave ključnu osobu za menadžera ovog entiteta.
 • Studiranje na Malti
 • Samodovoljnost (potreban dokaz)

Poseban program za dobijanje stalnog prebivališta na Malti – Zugimpex može pomoći kao ovlašćeni registrovani nalogodavac (Authorized Registered Mandatory – ARM):

 ​”Globalni program za prebivalište”

 • Iznajmite imovinu za najmanje 9600 € godišnje ili kupite imovinu od najmanje 275000 € (8750 € ili 220000 € za nekretnine u Gozu ili na jugu Malte).
 • Podnosilac zahteva neće boraviti u bilo kojoj drugoj jurisdikciji duže od 183 dana godišnje.
 • Oporezivanje:
  • Prihod i kapitalna dobit na Malti: 35%
  • Prihod koji je nastao izvan Malte i doznačen je: 15%
  • minimalni porez 15000 € godišnje
  • Radna dozvola nije isključena.
  • Postupak prijave uz strogu detaljnu proveru

Pravila za visokokvalifikovane osobe

 • Kvalifikovani ugovor o radu (posebna radna mesta u licenciranom preduzeću u određenim sektorima kao što su finansijske usluge, usluge igara na sreću, vazduhoplovstvo i sektor potpomognute reproduktivne tehnologije)
 • Prihodi najmanje oko 87000 € godišnje 2021. godine (indeksirano)
 • Oporezivanje: 15% do prihoda od 5000.000 €, ostatak je oslobođen poreza.

„Penzioni program na Malti“

Videti iznad

 “Malteško državljanstvo na osnovu ulaganja”

Malta nudi ovu šemu za pasoš, ali je politički kontroverzna i skupa, pa je preporučujemo samo u izuzetnim slučajevima.

(Uređeno u avgustu 2021.)