MEĐUNARODNO PORESKO PLANIRANJE I INTERNACIONALIZACIJA – INOVATIVNI KONCEPT ZUGIMPEX-a

Zugimpex poboljšava poslovne rezultate kompanija, njihovih akcionara, i njihovu operativnu efikasnost. Donesite odluku koja se isplati!

 

Upotrebite imidž Švajcarskog preduzeća, iskoristite legalne pogodnosti koje Švajcarska nudi, i imajte pristup velikom broju potrošača.
Obezbedite svom poslovanju stabilnost, sigurnost, imidž, i legalne pogodnosti.

U Slovačkoj je moguće izvršiti transfer profita sa korporatinog na privatni nivo bez oporezivanja, i bez promene mesta boravišta.

Iskoristite pogodnosti : 5% poreza na dobit, status rezidenta, niske cene života i razumne plate.

Ne postoji porez na dobit preduzeća ako je kompanija u slobodnoj zoni i ne posluje sa matičnom zemljom, nema poreza na prihod od zaposlenja i poreza po odbitku

  • Subscribe to our English newsletter

    Loading