Boravišna dozvola u Slovačkoj (sa šengenskom vizom) za EU/ EEA/ Švajcarsku i za građane koji nisu iz EU:

Boravišna dozvola u Slovačkoj za državljane EU/EEP/Švajcarske:

(Imajte na umu: Zugimpex ne pruža usluge građanima SAD i stanovnicima SAD.)

Građani EU se sele u Slovačku zbog dobre infrastrukture, umerenih nivoa plata i cena i liberalnog pravnog okruženja. Prema podacima Zavoda za statistiku, u 2020. godini prosečna mesečna plata u Slovačkoj iznosila je 1133 €, a od toga je prosečna potrošnja stanovnika za hranu i piće tokom cele godine iznosila samo 948 €. Takođe, naknade za mobilni telefon su umerene, ali strancima je potreban pasoš ili lična karta za identifikaciju. Pored toga, postoje poreske pogodnosti, na primer nizak porez na dividende.

Stranci moraju prijaviti svoj boravak u zemlji u roku od 10 dana od ulaska: potrebno je popuniti obrazac na slovačkom jeziku i dostaviti ga uz ličnu kartu ili pasoš. Hoteli automatski registruju svoje goste.

Državljani iz EU, EEA i Švajcarske mogu dobiti boravišnu i radnu dozvolu na osnovu zahteva. Ako borave u zemlji duže od 90 dana, moraju se prijaviti u roku od 30 dana nakon prvih 90 dana u imigracionom organu (Uprava za inostranu policiju; u Bratislavi postoji jedna kancelarija zadužena za sve okruge) ili im preti kazna od 300 €.

Zahtevi za izdavanje ili produženje boravišne dozvole mogu se podneti onlajn mesec dana unapred, a onda se termin potvrđuje mejlom obično u roku od 2 nedelje. Promene se moraju dostaviti u roku od 10 dana. Kada osoba trajno napusti zemlju, to se mora prijaviti poštom i vratiti ličnu kartu.

Svi uslovi za boravišnu dozvolu moraju biti dostavljeni na slovačkom jeziku:

 • pasoš ili lična karta,
 • 2 fotografije za pasoš 3,5 k 3 cm,
 • dokaz o adresiF
  • ugovor o zakupu
  • vlasnički list
  • ako osoba boravi kod prijatelja ili porodice, toleriše se pismeno odobrenje vlasnika imovine, sa overenim potpisom i potvrdom o vlasništvu.
 • dokaz o svrsi boravka.
  • Ugovor o radu
  • dokumentaciju za samozapošljavanje
  • dokumentacija o samoodrživanju plus dokaz o sredstvima i zdravstvenom osiguranju
  • potvrda zavoda za obrazovanje
  • overena izjava da neko stalno traži posao
  • dokumentaciju o porodičnom odnosu (supružnik, deca, drugi članovi porodice) sa slovačkim državljaninom ili rezidentom

Ako je potrebna lična karta (Pobitovy preukaz občana EU), ona se izdaje u roku od 30 dana, moguća je ekspresna naknada za uslugu.

Posle pet godina moguć je stalni boravak, a lična karta se u svakom slučaju izdaje.

Boravišna dozvola u Slovačkoj (eventualno sa šengenom – vizom) za državljane koji nisu članice EU

Za državljane trećih zemalja, Slovačka nudi jedan od najjeftinijih načina za dobijanje boravišne dozvole u zemlji EU i omogućava brzo spajanje porodice.

Prema Zakonu br. 404/2011 Coll. o boravku stranaca, državljani trećih zemalja mogu se prijaviti za:

 • privremeni boravak – omogućava samo jednu svrhu plus studiranje,
 • dugoročni boravak – nakon 5 godina; zatim 5 godina ili trajno,
 • državljanstvo – nakon 10 godina i položenog ispita iz slovačkog jezika
Šengen viza:

Za ulazak na teritoriju može biti potrebna šengenska viza u zavisnosti od nacionalnosti. Potrebna je regisrtracija u slovačkoj ambasadi ili konzulatu u matičnoj zemlji (zemlja državljanstva ili država stalnog boravka). Viza omogućava ulazak više puta tokom njenog trajanja i putovanje unutar šengenskog prostora. Međutim, u bilo kom periodu od 180 dana, ukupan boravak u šengenskoj zoni je ograničen na 90 dana.

Po pravilu, profitne aktivnosti u Slovačkoj su dozvoljene samo za stanovnike Slovačke, ali postoje neki izuzeci kao što su direktiva EU o uslugama ili prekogranični putnici.

Privremena boravisna dozvola:
Iako na ovoj veb stranici prikazujemo mnoge mogućnosti, imajte na umu da Zugimpek uključuje samo klijente koji mogu pokazati dobro obrazovanje, uspešnu poslovnu karijeru i razumnu količinu bogatstva za vođenje planiranih aktivnosti. Ako neko zaista želi da se preseli u Slovačku i tamo započne posao, troškovi života, troškovi postavljanja, početni troškovi i obrtna sredstva obično zahtevaju likvidna sredstva od najmanje 50.000 evra

Državljani trećih zemalja kojima je potrebna viza mogu podneti zahtev za privremenu boravišnu dozvolu bilo u slovačkoj ambasadi ili konzulatu u svojoj matičnoj zemlji (zemlja državljanstva ili država stalnog boravka). Državljani trećih zemalja kojima nije potrebna viza se takođe mogu prijaviti u kancelariji spoljne policije u Slovačkoj nakon dolaska. Prijave se obrađuju od strane nadležnih organa u roku od 90 dana.

Postoji dodatna birokratija ako neko sa šengenskom vizom druge zemlje podnese zahtev za boravišnu dozvolu u Slovačkoj.

U nastavku je prikazano nekoliko mogućnosti i uslova za podnošenje zahteva za privremenu boravišnu dozvolu.

 • Visoko kvalifikovane osobe sa univerzitetskom diplomom (i dokumentom da je ova diploma priznata od strane slovačkih vlasti) mogu da podnesu zahtev za plavu kartu koja im omogućava da rade i žive u bilo kojoj zemlji EU osim Irske i Danske. U Slovačkoj je za prijavu potreban i ugovor o radu za visoko kvalifikovano radno mesto sa platom koja je veća od 1,5 puta prosečne godišnje bruto plate na slovačkom tržištu rada. Plava karta se izdaje na period trajanja ugovora o radu na najmanje godinu dana, ali ne duže od tri godine. Vlasti moraju da obrade prijavu u roku od 30 dana.
 • Ako neko osnuje ili kupi firmu (i postane direktor), potrebno mu je:
  • Prijavni formular i 2 identične fotografije za pasoš (u boji, 3 k 3,5 cm), plaćanje administrativne takse
  • Važeći pasoš (ako nacionalnost zahteva, sa otvorenom vizom D)
  • Privatna likvidna sredstva od oko 2600 € na ličnom računu
  • Dokaz o smeštaju (ugovor o zakupu, vlasnički list ili odobrenje vlasnika). Za preduzetnike, toplo preporučujemo smeštaj razumnog kvaliteta koji takođe omogućava da tamo obavljaju deo posla
  • Važeći radovi zvanično prevedeni na slovački jezik. Nekima od njih treba ili apostil ili da budu superlegalizovani (ako zemlja nije deo Haške konvencije o apostilu)
  • Čist policijski dosije (zemlja državljanstva ili zemlja prebivališta)
  • U slučaju licencirane delatnosti, poslovna dozvola
  • Kompanija koja ima finansijsku imovinu od najmanje 22.000 evra
  • Izjava da preduzeće želi da ga zaposli kao direktora, ako dobije dozvolu za rad
  • Za obnavljanje mora se pokazati da postoje privatna likvidna sredstva od 2600 € i da su u odgovarajućoj godini plaćeni porezi od najmanje 3500 €
 • Ako neko počne kao samostalni preduzetnik, potrebno mu je:
  • Prijavni formular i 2 identične fotografije za pasoš (u boji, 3 k 3,5 cm), plaćanje administrativne takse
  • Važeći pasoš (ako nacionalnost zahteva, sa otvorenom vizom D)
  • Privatna likvidna sredstva od oko 2600 € na ličnom računu
  • Registracija u Slovačkoj – jer vlasti proveravaju, stoga toplo preporučujemo smeštaj razumnog kvaliteta
  • Važeći radovi zvanično prevedeni na slovački jezik. Nekima od njih treba ili apostil ili da budu superlegalizovani (ako zemlja nije deo Haške konvencije o apostilu)
  • Čist policijski dosije (zemlja državljanstva ili zemlja prebivališta)
  • U slučaju licencirane delatnosti, poslovna dozvola
  • Preduzeće sa finansijskom imovinom od najmanje 5.000 evra na računu kompanije
  • Za obnavljanje mora se pokazati da postoje privatna likvidna sredstva od 2600 € i da se u odgovarajućoj godini plaća porez od najmanje 300 €
 • Ako poslodavac traži radnu dozvolu koju je lakše dobiti za visokokvalifikovano osoblje, jer nema testa da se kandidat ne može naći u EEA. Poslodavac mora da prijavi konkurs na Zavodu za zapošljavanje i 30 radnih dana (oko 6 nedelja) kasnije se mogu predati dokumenti za boravišnu dozvolu; u slučaju visokokvalifikovanih specijalista sa plavom kartom, period se smanjuje na 15 radnih dana. Potrebni dokumenti su ugovor o radu, dokumenti iz kojih se vidi obrazovanje i dokumentacija o smeštaju.
 • Da bi se uštedeli socijalni troškovi i izbegla primena u zemlji sa restriktivnom administracijom, osoba može biti zaposlena u jednoj zemlji EEP i odatle poslata u drugu zemlju EEP na nekoliko godina.
 • Ako poznata multinacionalna korporacija osnuje podružnicu ili filijalu i želi da postavi osobu za menadžera ovog entiteta, prijave se obično brzo obrađuju.
 • Ako se bogati aplikant može pokazati samodovoljnim, postoji posebna procedura.
 • Ako studira u Slovačkoj. Obrazovanje je besplatno ako su studenti primljeni i govore slovački jezik; međutim, kursevi po razumnim cenama dostupni su na engleskom, a univerzitetska diploma se priznaje u EU. U nekim slučajevima, studentima je dozvoljeno da rade do 20 sati nedeljno. Za podnošenje zahteva za privremeni boravak potrebna je potvrda o odobrenju od obrazovnog instituta ili vladine organizacije.
 • Postoje neke „specijalne aktivnosti“ koje omogućavaju podnošenje zahteva za privremenu boravišnu dozvolu: predavanja, umetnost, sport, novinarstvo, ali i stažiranje, pripravništvo i volontiranje. U zavisnosti od delatnosti, potrebne su različite potvrde državnih organa ili drugih organizacija.

Napomena: boravišna dozvola se daje za određenu svrhu. Ukoliko državljanin treće zemlje ima radnu i boravišnu dozvolu na osnovu ugovora o radu i želi da osnuje privredno društvo, mora da podnese zahtev za promenu namene i da otkaže ugovor o radu. Nova boravišna dozvola će tada početi da važi od dana prestanka ugovora o radu. Sličan postupak je potreban ako samozaposlena osoba želi da započne radni odnos.

Kada se izda dozvola za privremeni boravak, početak boravka se mora prijaviti Odeljenju spoljne policije u roku od 3 radna dana od dana dolaska, zajedno sa polisom zdravstvenog osiguranja. Dodatno, u roku od 30 dana mora se dostaviti lekarski izveštaj (ne stariji od 30 dana).

Obnavljanje dozvole za privremeni boravak:

Dokumenta se moraju dostaviti lično u Odeljenju spoljne policije najkasnije do poslednjeg dana važenja, tada se smatra da je trenutno prebivalište u Slovačkoj legalno do saopštenja odluke.

Zahtevi su prijava, važeća lična karta ili pasoš, fotografija (3 k 3,5 cm) i ažurirana dokumenta o zdravstvenom osiguranju, smeštaju, nameni boravka i finansijskom pokriću.

Dugoročna boravišna dozvola

Zahtev za dugoročni boravak je moguć ako osoba živi bez prekida pet godina u Slovačkoj ili ako osoba ima plavu kartu i živela je najmanje pet godina u zemljama članicama EU (sa poslednje dve godine u Slovačkoj).

Dugoročna boravišna dozvola može se poništiti ako neko boravi van Slovačke šest godina ako osoba ostane van EU 12 uzastopnih meseci ili ako druga država članica EU odobri dugoročni boravak.

(Ažurirano novembra 2021.)