Odgovoran za sadržaj web stranice  www.zugimpex.com i zugimpex.com:

Zugimpex International GmbH:

Alte Steinhauserstrasse 19,
CH 6330 Cham HR Zug
CHE-114.542.236
Phone: +41 41 544 4844 E-mail: info@zugimpex.com

Disclaimer:

1. Online sadržaj:
Autor ne preuzima odgovornost za pravovremenost, ispravnost i potpunost informacija na ovim stranicama. Zahtevi za odgovornost prema autoru ovih stranica, koji se odnose na materijalnu ili nematerijalnu prirodu i prouzrokovani upotrebom ili neupotrebom pruženih informacija ili upotrebom netačnih i nepotpunih informacija, isključeni su ukoliko nema dokaza o tome -intentional fault-.

Sve ponude su besplatne i bez obaveza. Autor izričito zadržava pravo da izmeni, dopuni ili ukloni delove svojih stranica ili celokupnu ponudu bez prethodnog obaveštenja ili da privremeno ili potpuno prekine objavljivanje.

2. Reference i hiperveze:
Isključena je odgovornost za direktne ili indirektne reference na vanjske veb stranice („linkovi“), koje nisu unutar područja odgovornosti autora. Ovim putem autor izričito izjavljuje da u trenutku povezivanja na povezane stranice nije bilo prepoznatljivih ilegalnih sadržaja. Autor nema nikakvog uticaja na trenutni ili budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih stranica. Iz tog razloga, autor se distancira od bilo kojeg sadržaja povezanih stranica, koje su promijenjene nakon postavljanja veze. Ova izjava zadržava svoju valjanost za sve linkove i reference unutar vlastite internetske ponude, kao i za vanjske unose u knjige gostiju i mailing liste koje je autor možda postavio. Za sve nezakonite, netačne ili nepotpune sadržaje, a posebno za moguće štete, koje nastanu nakon upotrebe ili neupotrebljivosti takvih ponuđenih informacija, odgovornost leži isključivo na provajderu navedene stranice.

3. Zakon o autorskom pravu i žigovima:
Autor se stara da se u svim publikacijama poštuju autorska prava korišćenih slika, zvuk, video scena i tekstova, da se koriste slike koje se sami izrađuju, zvukovi, video scene i tekstovi, ili da se na slikama, zvukovima, video scenama i video snimcima bez licence tekstovi. Ako se zaštićeni žigovi i zaštitni znaci koriste u okviru internet ponude ili ih spominju treća lica, oni su bez izuzetka podložni odredbama važećeg zakona o žigu i vlasničkim pravima odgovarajućih registrovanih vlasnika. Iz činjenice da postoji isključiva upotreba ne može se zaključiti da ovi zaštitni znaci nisu zaštićeni pravima trećih lica! Autorska prava za objavljeni i samostalno kreirani sadržaj ostaju isključivo autor stranice. Reprodukcija i upotreba ovih slika, zvukova, video scena i tekstova u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama nije dozvoljena bez izričitog pristanka autora.

4. Privatnost:
Ako se u okviru online sadržaja nude opcije za unos ličnih ili poslovnih podataka (adrese e-pošte, imena, adrese), to je izričito na dobrovoljnoj osnovi od strane korisnika.

5. Pravna valjanost ovog dokumenta:
Ova izjava o odricanju odgovornosti smatra se dijelom online ponude, od koje se upućuje na ove stranice. Ako pojedini delovi ili fraze ovog teksta više ne odgovaraju trenutnoj pravnoj poziciji ili nisu potpuni, svi ostali delovi dokumenta ostaju nepromenjeni u smislu njihovog sadržaja i valjanosti.