Međunarodna poresko planiranje + optimalno prilagođavanje preduzeća međunarodnim uslovima poslovanja
= Više poslovnih mogućnosti i manji porez

 

(Napominjemo: Zugimpek ne pruža usluge građanima SAD i rezidentima SAD. U slučaju preduzeća sa domicilom ili u slučaju lica sa prebivalištem u Nemačkoj, Italiji ili Francuskoj, aktivnosti moraju biti usklađene sa lokalnim poreskim ekspertom !!!))

Međunarodne poslovne aktivnosti su u porastu, zemlje u poreskom nadmetanju   i nude privlačne uslove. Kompanije koje traže poslovne mogućnosti, kao i  optimizaciju svoje korporativne strukture mogu ostvariti koristi dva puta. Zugimpex podržava kompanije u obe oblasti.

Pristup Zugimpex tima – ciljni saveti:

Zakoni i propisi definišu činjenice sa pravnim posledicama. Cesto klijenti prilaze savetnicima, da bi dobili resenje za postizanje cilja, no umesto toga budu propitivani  o svojim donesenim odlukama.Dok je njihovo pitanje: “kako postaviti činjenice kako bi se postigao željeni pravni rezultat”, konsultant odgovara: “Recite mi šta radite ili šta želite da uradite, a ja ću vam reći zakonske posledice

Nama je za cilj da zajedno sa svojim klijentima, procenimo status poslovanja, I pruzimo resenje za postizanje cilja.

Zugimpex nudi pristup ciljnog saveta: počevši od ciljeva klijenta: 

  1. Definišemo način i pristup kako bi  pravne posledice bile u njihvu korist
  2. Identifikacija onih cinjenica koje ce novesti do zeljenog rezultata
  3. Planiranje procesa I okolnosti na takav nacin da donese zeljene legalne posledice
  4. Definicija dokaza koji bi mogli biti za I protiv vaseg poslovanja
  5. Planiranje kako prikupiti I odrzati dokaze koji rade u vasu korist I kako izbeci situaciju da isti budu pogresno protumaceni.
  6. Trening simulacije pri inspekcijama

Efektivna Internacionalizacija stvara bolje prihode i/ili smanjuje troskove

Internacionalno poresko planiranje redukuje korporativnu poresku stopu

Zugimpex poslovni centri u nekoliko zemalja: Olakšajte sebi planiranje lokacije, budući da možete odmah koristiti našu infrastrukturu i uživati u pouzdanosti naših usluga , kako za formiranje preduzeća tako i kompletne administracije. Naši Poslovni centri su opremljeni individualnim prostorijama i i gotovim radnim stanicama,koje možete iznajmiti za stvaranje vaše stalne poslovne jedinice.

Planiranjem operacija u kombinaciji sa stvarnom primenom, stvaramo efikasnu strukturu i poslovni process koji ispunjava sve kriterijume ustanovljene od strane poreskih vlasti

Dodatne konsultantske usluge će vam pomoći da izbegnete uska grla, da se steknu znanja i da sprovedete svoje planove.

Naši klijenti dobijaju fer uslove, jasne odredbe unapred i bez neprijatnih iznenađenja. Korisnicima koji žele da izbegnu fiksne troškove, drago nam je da ponudimo fleksibilne modele određivanja cena sa niskim fiksnim troškovima, korektnim cenama komplementarnih usluga i nekom dodatnom raspodelom dobiti. 

Ovo za vas predstavlja: Kao klijent Zugimpex tima, vi poboljšavate svoju organizaciju,imate pristup novom tržištu i svakako , imate veliku uštedu na porezu.

 

(updated Jul 2021)