Print Friendly, PDF & Email
  • Upotrebite imidž Švajcarskog preduzeća, iskoristite legalne pogodnosti koje Švajcarska nudi, i imajte pristup velikom broju potrošača.

  • U Slovačkoj je moguće izvršiti transfer profita sa korporatinog na privatni nivo bez oporezivanja, i bez promene mesta boravišta.

  • Iskoristite pogodnosti : 5% poreza na dobit, status rezidenta, niske cene života i razumne plate.

  • international tax video

  • malta tax video

  • slovak tax video

  • switzerland tax video

  • Subscribe to our English newsletter