Otvaranje računa u banci

Suočavanje sa bankama je postalo najveći izazov u ​​internacionalizaciji.

Dobavljači infrastrukture (npr struja, voda, telekom) obično su obavezni po zakonu da sklope ugovor sa svim klijentima koji prihvataju opšte uslove i da plate takse. Međutim, iako je račun u bankama izuzetno neophodan kako za fizicka lice tako i za preduzeća, drzavne ustanove ne nameću takvu obavezu banakama.

Nacionalne vlade i međunarodna tela daju bankarske dozvole i regulišu sektor. Oni odlučuju o anti – money londering, oni instaliraju finansijskie regulatorae i prijavne procedure za sumnjivie transakcije. Zvanično podešavanje mnogih nacionalnih regulatora sledi demokratske principe (odvajanje zakonodavstva, izvršenja i nadležnosti), ali oni mogu da ostvare de facto moć koja se može naći samo u diktaturama.

Da bi uspeli u ovoj sredini, sledeći koraci su važni:

1. Funkcionisanje bankarskog sistema:

 • Finansijska regulatorna tela na svom websajtu objavljuju koji su uslovi  i regulacije u njihovim zemljama. Važno je da znate ove uslove i da pripremite dokumentaciju pre nego što dođete kod njih.
 • Ako procene da postoji veci stepen rizika, finansijske institucije moraju da definišu dodatne zahteve. Nije loše da pitate za ove zahteve i da pripremite dokumentaciju, takođe.
 • Portfolio- menadzment je osnovna nadležnost banaka. Oni se koriste za podelu kreditnih portfolija u kategorije i se iste prate periodično. Trenutno odobrenje za visoko  riskantne klijente zavisi od njihovog trenutnog portfolija i na drugim aplikacijama.

2. Procese u vezi sprečavanja pronevere i pranja novca:

 • Većina finansijskih institucije imaju interni seminar jednom godišnje. Prezentacija ima agresivan stil i poziva na bezuslovnu akciju. Često, nakon tih seminara imaju najavljene inspekcije od unutrasnjih kontrola.
 • U ovim slucajevima, najveci pritisak nastaje u kancelarijama, kada svi zaposleni pretrazuju potrebne podatke o klijentima, kontaktiraju ih u pokusaju da prikupe sve informacije o onim obicnim i naravno o riskantinim trasakcijama
 • Ukoliko su banke u datom trenutku pod jos nekom inspekcijom, usled pritiska vrlo lako moze da se desi prekid odnosa sa klijentima od rizika.
 • Kada su inspekcije su svrsene, dnevni posao dolazi u prioritet . Pre kraja perioda , menadzment baca fokus na profitabilnost, te su mesta novim klijentima otvorena

3. Pripremite potrebnu dokumentaciju koja ce vam trebati

 • Pasos ili licna karta (drzavljani zemlje koja nije clan EU imaju dodatne obaveze)
 • Dokaz o adresi (korisnicki račun-struja,voda,internet…)
 • Referentno pismo od strane vase banke (u zemljama sa UK-sistema)
 • U slučaju kompanije: izvod iz privrednog registra, Statut (notarizovan, sa apostilom, ponekad prevedeni)

Profil klijenata:

 • Informacije o klijentu, uključujući menadžer, akcionara i stvarnog vlasnika (CV obrazovanje, stvarne aktivnosti, izvor sredstava)
 • Informacije o kompaniji: svrha, regioni odakle ce pristizati uplate, glavni postojeći korisnici, glavni postojeći dobavljači, bilansi, izjave bankovnih računa
 • informacije o planiranim aktivnostima novog preduzeća: namenu, veličinu i glavnim regionima ulaznih i izlaznih plaćanja
 • Procena rezultata procene rizika
 • Redovno ažuriranje informacija
 • Dokumentacija za sva plaćanja veća od obima koji je pomenut u profilu kupc
 • Šta god da se podnosi, odeljenje za kontrolu će proveriti datoteke i tražiti neke dodatne informacije. Oni treba da prikupe dokaze da je dokumentacija usklađena i pazljivo odradjena.

4. Proverite da li vase transakcije odgovaraju paternu industrije u kojoj ste.

 •  Imajte na umu da odeljenje za prikupljanje informacija koristi knjigovodjstevene softvere.
 • Primer: Obično konsultanti traže avansno plcanje i često salju male račune. Konsultanti znaju da se male fakture brzo plaćaju i povećavaju posvećenost klijenta, a oni stvaraju stalnu gotovinski tok za finansiranje troškova (ponekad, postoji veliki bonus na kraju, takođe).
 • Banke imaju mnogo konsultanata kao klijente i oni vide sistem plaćanja kao neki vid obrazca. Ako uplate kod tih konsalting projekta ne funkcionisu na uobičajene šeme, taj klijent će automatski biti tema internog razgovora.

5. Da li je jedan bankovni račun zaista dovoljan?

 • Nas savet je , otvorite racun u razlicitim zemljama, makar dva, a ako je moguce onda I vise.
 • Ukoliko otvorite dva ili vise, trudite se da svi racuni imaju istoriju transakcija (podjednaku iskoriscenost)
 • Ako imate profitabilnu trgovinu, podelite ulazne i izlazne fakture na dva računa, tako možete pomoći sebi da transakcije budu odrzane u sto vecoj tajnosti.