Optimizacija socijalne zaštite

Sistemi socijalne zaštite u Evropskoj Uniji:

Sistemi socijalne zaštite (kao deo poreskog sistema) ne mogu se kombinovati, jer se zemlje razlikuju istorijski, strukturalno i politički. Razlike su u osnovi, u stopama i izuzecim, u penzijskim šemama i ako postoji maksimalan doprinos po periodu. U većini slučajeva, društveni sistemi su pogodni za male prihode.

Regulativa  883/2004 i regulativa 987/2009EU se bave koordinacijom socijalnih sistema u EU sa pridruženim zemlje. Na primer, Švajcarska je regulisala  pravila 2012 sa “Wegleitung für die Versicherungspflicht” (WVP).

Opšti principi EU regulativom 883/2004 su:

U EU svaka zarada fizičkog lica od strane samozapošljenja ili zapošljenja podleže sistemu naplate socijalnih doprinosa. Sve naplate na osnovu prihoda fizičkog lica prikupljaju se u jednoj zemlji. Ova zemlja nadležnosti obraračunva naplatu u skladu sa svojim nacionalnim zakonima za sve doprinosa stečene nacionalnim ili međunarodnim putem.

Aktivnosti u drugim zemljama moraju biti proglašene u zemlji nadležnosti i tim putem se oslobađa naplate u drugim zemljama koristeći obrazac A1.

Pravila za definisanje zemlje nadležnosti (član 13.):

  • Samo zapošljavanje i parcijalno 25% (vreme ili novac) u zemlji boravka-zemlja prebivališta je zemlja nadležnosti
  • Zaposlenost u samo jednoj zemlji koja nije zemlja prebivališta-zemlja u kojoj je sedište poslodavca tj kompanije je zemlja nadležnosti.
  • Zaposlenost u više od jedne zemlje koja nije zemlja stanovanja – zemlja prebivališta je zemlja nadležnosti
  • Zapošljavanja i samozapošljavanja – zemlja nadležnosti je definisana na osnovu pravila u ugovoru o radnom  odnosu..
  • Samozapošljavanje u više od jedne zemlje: zemlja boravka, ako se veći deo odvija tu; u svim ostalim slučajevima zemlja u koja je centar aktivnosti.

Postoji mogućnost stvaranja situacije tako da zemlja koja ima povoljnije uslove bude nadležna zemlja.

  • Prebacivanje: lice koje je privremeno upućen u drugu zemlju može ostati u društvenom sistemu ovoe zemlje nadležnosti i biti oslobođen u zemlji u koju je privremeno upućen. Premeštaj može da se organizuje u trajanju od 2 godine i ponavlja nakon kratkog perioda prisustva.
  • Zapošljavanje i samozapošljavanje u različitim zemljama:a samozaposlene osobe, ovo je mogućnost da sami sebi odrede  zemlju nadležnosti: na primer, propisi pojedinih zemalja nameću društvene troškove na dohodak partnera u ograničenom partnerstvu,i nemaju limit na doprinose. Ako partner,koji je nastanjen u zemlji sa takvim regulativnim sistemom, za zaposlenje izabere drugu zemlju (bar deo) ,onda zemlja odnosa postaje zemlja nadležnosti. Ako je ovo npr Malta, zemlja sa najnižom naplatom doprinosa u EU, izuzetno nizak maximum  naplate socijalnih doprinosa i pritom postoji oslobođenje naplate doprinosa od prihoda  ograničenog partnerstva pod određenim uslovima.
  • Prebivalište u drugoj zemlji.Ako je neko npr stanovnik na Malti, ima prvi posao (25%) na Malti, onda je zemlja nadležnosti Malta, gde je nizak limit i gde se doprinosi za socijalno osiguranje ne plaćaju  na drugo zaposlenje, samo na prvi. U slučaju da ne postoji stalan radni odnos, ali postoje dva honorarna posla doprinosi za socijalno osiguranje se plaća na posao sa većim iznosom prihoda. Radno vreme regulisano Direktivom EU 2003/88 / EC ograničava nedeljni rad do 48 sati, međutim, na Malti osoba može raditi više od toga (preko nekoliko radnih mesta), ukoliko je glavni poslodavac informisan.
  • Razdvajanje zemlje nadležnosti za socijalne naknade i zemlji u kojoj se  plaća porez, prema zakonu o dvostrukom oporezivanjau : npr postoji mogućnost da se kombinuje prvo zaposlenje na Malti sa drugim zaposlenjem u nekoj drugoj zemlji. Dakle, Malta postaje zemlja nadležnosti, a ako je struktura pravilno postavljena, zaposlenje (ili naknade za poziciju direktora) u drugoj zemlji kvalifikujese u skladu sa Malteškim propisima, kao drugo zaposlenje i ono je bez naplate socijalnih troškova, a ovi prihodi mogu biti predmet povoljnijeg poreza drugoj zemlji, u zavisnosti od sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.
  • Ogranak:Formiranje partnerstva u zemlji sa povoljnim zakonima i zaposlenost u ovom partnerstvu , tako da ta zemlja postane zemlja nadležnosti . Partnerstvo otvara predstavništvo u nekoj drugoj zemlji EU , gde osoba može biti  partner , ali zemlja gde je osoba zaposlena ostaje i dalje zemlja nadležnosti.