Međunarodni Poreski Zakon i njegove osnove

Međunarodni Poreski Zakon i njegove osnove

U ljudskoj prirodi  je da traži beneficije. Deca, na primer, znaju šta je zabranjeno kod majke a dozvoljeno kod oca, ukoliko im treba dodatan dzeparac idu kod babe i dede, a za alkohol će se uvek snaći sa strane.

Svaki uspešan privrednik, traži što pogodnije uslove za ekspanziju svog poslovanja, traži alternative, odlazi u zemlje koje imaju nisku stopu poreza, I uživa benefite od poreskih sporazuma ,ulaže u budućnost svog poslovanja.

Ukoliko zemlja A nudi niz prednosti, ali ima visoku stopu poreza, a zemlja B ima nisku stopu poreza ali nudi manje prednosti, onda ima smisla preuzimati naknade u zemlji A, a u zemlji B platiti porez. Međutim, visoka stopa poreza u nekoj zemlji ne znači automatski I visoke benefite. Mnoge zemlje preko poreza odplaćuju svoja stara dugovanja, pokrivaju doprinose onog dela populacije koji obično može ali ne želi da radi, te s toga mora  da zapošljava migrante da bi zadovoljila potražnju.

Međunarodno poresko planiranje: mi koristimo različite zakonske mogućnosti koje zemlje pružaju da stvorimo najefikasnije modele za vaše poslovanje. Takvi modeli se oslanjaju na mogućnosti sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, ali takođe ostvaruju korist iz razlika u korporativnim  zakonima  ili u nacionalnim poreskim zakonima.

Što se tiče poreskih zakona, postoji hijerarhija:

 • Nacionalni poreski zakon koji uzima u obzir , oporezivanje u međunarodnim aktivnostima: Malta Porez, Svajcarski PorezPorez u Slovackoj.
 • Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (DTT) su bilateralni sporazumi kojima se ograničavaju prava oporezivanja država ugovornica. Ovo ograničenje zavisi, ukoliko je DTT moguće primeniti, kako zemlja zakonski definiše boravak , kako stalne poslovne jedinice I kako zemlje regulišu poreska prava na različite kategorije prihoda. Skoro sve sporazume DTT možete naći na internetu
 • Multilateralni sporazum obično pokriva nekoliko tema u grupi zemalja učesnica. Primeri su EU direktive (direktive fuzija, direktiva matična kompanija-produžnica, direktiva o kamatama i honorarima)

Većina ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja  prati obrazac teksta jedne verzije OECD modela koji pokriva konkretne predmete. Primeri su dati na definicijama o mestu prebivališta (čl.4) , stalnim poslovnim jedinicama, na razne izvore prihoda. (npr čl. 7 o poslovnim prihodima, čl.10 dividende, čl.11 kamate, čl.12 honorari) I na pravila primene (čl.23 poreski kredit ili metod izuzeća). Obično se aktivni prihod oporezuje u državi izvora ( dobit, poslovni profit…), dok se pasivni prihod kao što su dividende oporezuju u zemilji rezidencije.

Saradnja sa poreskim savetnikom: Zugimpex ,vrlo rado sarađuje sa vašim poreskim savetnikom. Timski rad ima najbolji efekat.

Definicija postojećih poslovnih procesa I poreskih subjekata (ko mora da plati porez), poreskih objekata (za šta porez mora da se plati),poreska osnovica I poreska stopa

 • Moguće opcije uključujući I prenos funkcija
  • Ostvariti korist od liberalnih poslovnih propisa
  • Ostvariti koristod nižeg nivoa plata
  • Ostvariti korist od smanjenja poreske osnovice (dozvoljene olakšice I oslobađanja)
  • Osvariti korist od niskih poreskih stopa
  • Potreban je integrisani pristup kad se planiraju promene.
 • Provera alternativa:
  • troškovi strukture I troškovi prebacivanja
  • revizija I zahtevi objavljivanja
  • zakon o radu I radne dozvole
  • Licence
  • Legalna primena ugovornih sporazuma
  • zaštita imovine
  • aspekti marketinga (kupci, jezik)
  • troškovi I dostupnost radne snage
  • Razlike u pravnim strukturama I njihove prekogranične kvalifikacije: hibridni instrumenti mogu se koristiti za stvaranje odbitnih rashoda u jednoj zemlji koji pružaju mogućnost da u drugoj zemlji  stvorite profit bez poreza.
 • Oporezivanje I socijalni troškovi:
  • Porez na dobit
  • porez na dividende
  • porez po odbitku
  • socijalni doprinosi za zaposlene I za samozapošljenje
  • porez na kapitalne dobitke
  • porez na nasleđe
  • porez na nepokretnosti
  • PDV
  • Stav poreske službe
  • pouzdane informacije od strane poreske uprave I mogućnost za rešenjem
  • stepen centralizacije I servis poreske službe

Proces poreskog planiranja i planiranja strukture je prvi korak, nakon čega slijedi formiranje preduzeća u odgovarajućoj nadležnosti: Formiranje Kompanije na Malti, Formiranje Kompanije u Slovackoj, Formiranje Kompanije u Svajcarskoj.

Najvažnije – Realizacija: poresko planiranje nudi razne mogućnosti, ali to zahteva dobru pripremljenost dokumentacije, kao i stvarnu implementaciju. Generalno, sam model ne može biti uspešan bez implementiranja preporučenih struktura, a pre ili kasnije postoji mogucnost, nastajanja problema ukoliko zahtevi nisu ispunjeni.

Povećajte prodaju I zaradu: zašto obraćati pažnju samo na to kako sačuvat porez , dok posao stoji na istom nivou? Pretpostavimo da postoji način kombinovanja vaše prodajne strategije, vaših proizvoda I usluga sa poreskim olakšicama I da na taj način omogućite ubrzano širenje I uspeh vašeg poslovanja. Da li vam ovo zvuči interesantno?

(Update Jun 2018)