Internacionalizacija i prenos funkcija

Print Friendly, PDF & Email

Internacionalizacija podrazumeva za mnoge kompanije samo uvoz i izvoz. Ali ako je moguće da se utvrde pokretne i funkcije koje dodaju vrednost i da se premeste u inostranstvo, moguće je da se poboljša struktura cene, da se smanje lični troškovi i da se umanje porezi. Evo nekoliko predloga:

 

Reorganizacija: Loše rukovođene kompanije dolaze do manjka likvidnosti što krajnje ugrožava njihovo postojanje. Ukoliko do toga dođe, reorganizacija se vrši na sedeći način:

 

  1. Redukovanje troškova, stabilizacija likvidnosti, prodaja nepotrebnih sredstava, bolje upravljanje dugovima, upravljanje platnim prometom.
  2. Zaštita potencijalnog uspeha: pažljiv pregled strategija, fokus na unosan biznis, planiranje ekspanzije uspešnih elemenata .
  3. Unapređenje procesa: promene u organizaciji, planiranje budzeta i marketinga
  4. Dugoročni planovi

 

 

Marketing:  Troškovi modernog marketinga su mnogo niži nego što mislite, pogotov putem interneta I socijalno društvenih mreža.Bićete iznenađeni opcijama.

 

Marketing na početku: Ukoliko želite da vaš posao postane brzo profitabilan I dobije na značaju, opredelite se za usluge našeg tima; analiza tržišta, kontakti (adrese, brojevi telefona , email), telefonski marketing iz zemalja sa malim troškovima, potraga za partnerima pri distribuciji- koraci koji se isplate.

 

Mala,srednja preduzeća I porodičn biznis. Upotrebite naše znanje stečeno tokom  više od 20 godina iskustva u internacionalnom poslovanju. Mi imamo rešenja za konkretne probleme,  pri sukcesiji ili bilo kakvom vidu rekonstrukcije organizacione strukture.

Kontrola troškova I analiza profitabilnosti: Identifikacija ključnih faktora do kojih dolazimo prilikom pregleda računovodstvenog sistema koji daje na uvid sliku o vašem poslovanju, pomaže pri boljem planiranju I fokusiranju na aktivnosti koje zaista donose uspeh. Naša opširna baza podataka nam omogućava da uporedimo  vašu strukturu troškova sa onom iz drugih preduzeća, tako da dobijamo realnu sliku o stabilnosti vašeg poslovanja.

 

Povećanje produktivnosti: Kreativnost u saradnji sa dobrom računicom je ono što odlikuje naš vid poslovanja. Precizan pregled trendova, kalkulacija na tržištu I vaše dokumentacije daje mogućnost objektivnom pristupu situaciji, a pronalaženje ključnh faktora za uspeh je na naš prioritet.

Nekretnine: Još jedna od stvari na koje treba obratiti pažnju u poslovanju. Ulaganje u nekretnine može doneti dobre prihode, ali posedovanje većeg broja nekretnina koje nisu uređene I nemaju strukturu, mogu doneti mnogo veće gubitke. Mi vam možemo pomoći pri analizi situacije, I uvećanju profita I vrednosti vaših nekretnina

 

Procena: Ukoliko vam  je kompanija na prodaju ili je u pitanju transfer, priprema kompletne dokumentacije i procenjivanje situacije iz perspektive trećeg lica. Na taj način sprečavate mogućnost gubitka profita ili mnogo većih troškova kasnije konsultacije.

 

Spajanje I akvizicija : Ako želite da kupite kompaniju mi vam možemo pomoći pri akviziciji. Dugogodišnje iskustvo u ovom sektoru nam je obezbedlo veliku bazu podataka , koju možemo upotrebiti u procenama: da li je biznis za prodaju, a zaključak se ne donosi samo na osnovu pregleda ugovora I računovodstva, već I strategije, procesa, efektivnosti, marketinga…Uz našu asistenciju možete biti ,potpuno posvećeni svom poslovanju I sigurni da će stvari teći u najboljem redu

U procesu preuzimanja kompanije, možete se koristiti našim ,već dokazanim kontrolnim listama i metodama koje će vam pomoći da proverite da li postoje neki veći problem, skriveni od očiju javnosti.