Internacionalini porez na dodatu vrednost ( PDV )

Print Friendly, PDF & Email

Slijedi sažeti Međunarodni pravilnik o PDV-u za isporuke i usluge: lokalni zahtjevi za PDV broj, obrnuta naplata, prekogranični PDV i PDV za e-trgovinu. Ovde ćete naći odgovore za većinu svakodnevnih pitanja, ali mi savetujemo da detaljnije razgovarate o vašim transakcijama sa svojim poreskim konsultantom.

PDV 2006/112 / EC EU  Direktiva predstavlja obavezujući okvir  nacionalnog zakona. Međutim, od države do države postoji razlika u tumačenju, implementaciji i nacionalnom regulatornom obimu kao i razlika u poreskoj stopi.

PDV (porez na dodatu vrednost) je plaćen od strane potrošača, gde se kroz lanac dobavljača ti iznosi u potpunosti prosleđuju državi. Dobavljač plaća porez na promet, gde nakon toga odbija iznos ulaznog PDV-a I razliku prosleđuje poreskoj upravi.

Da bi se izbeglo da dobavljač koji isporučuje dobra iz inostranstva ne plati PDV, poslednji kupac mora da prijavi i plati porez na promet u svom mestu (uvoznog PDV-a ili obrnuto naplatnog  sistema za pružanje  usluga).
Dostavu robe ili usluga može obavljati samo preduzetnik odnosno poreski obveznik koji se opredelio za plaćanje PDV-a I poseduje PIB broj (poreski identifikacioni broj). U suštini svaki preduzetnik čiji je promet veći od određenog iznosa regulisanog od strane države u EU mora da ima PIB broj. Vlasti u  drugim državama mogu tražiti  neki drugi sertifikat kako bi se dokazao status preduzetništva umesto PIB broja.
Ukoliko poslujete na teritoriji neke druge države (kupovina I isporuka usluga), onda vam je potreban PIB broj iz te države.

Osnovna teritorijalna pravila:

Pravila o PDV obuhvataju ne samo donošenje zakona  i oporezivanje, već i nadležnost na teritoriji na kojoj se odluke sprovode.

 • Isporuka:mesto dostave robe će biti odlučujući faktor, koji oblik PDV-a se primenjuje.
 • Mesto izdavaoca fakture ili primaoca fakture nisu relevantni za potrebe PDV.
 • Ukoliko roba ostane fizički u zemlji, smatra se lokalnom isporukom bez obzira da li je primaoc fakture u inostranstvu.
   • Prekogranična isporuka dobara ili usluga preduzetnicima u zemljama van EU: ne plaćate PDV.

    • Prekogranična isporuka u druge zemlje EU
    • Primenjuje se princip mesta isporuke za isporuke  preduzetniku (PIB broj)
    • Primenjuje se princip mesta isporuke i u privatnom sektoru : u oblasti online poručivanja ili novih vozila.

  Usluge:

    • Prekogranične usluge kompanijama u Evropskoj Uniji
     • Princip mesta isporuke ukoliko pružate uslugu/dobra drugom preduzetniku/kompaniji, primenjuje se obrnut način plaćanja PDV-a
     • Izuzeci na nivou države
     • Ukoliko su usluge transporta u pitanju PDV se plaća tamo gde se transport obavlja
     • Pružanje usluga fizičkim licim po mestu obavljanja posla, Usluge iz kataloga po mestu prebivališta kupca
     • Usluge vezane za prodaju nekretnina: PDV se plaća u mestu/državi gde se nekretnina nalazi

  Snabdevanje kompanija unutar EU i prekogranični transport robe u okviru preduzeća:

     • Dobavljač mora posedovati PIB broj u zemlje iz koje se usluge pružaju I mora posedovati PIB broj klijenta/kupca u zemlji krajnjeg odredišta.
     • Dokaz o proveri PIB broja, poslovnog saradnika.
     • Napomena: postoje dobra/usluge koje imaju izuzetak od PDV-a (u zavisnosti od države do države, lista se menja)
     • Potrebno je imati kompletnu evidenciju o kupljenim/pruženim uslugama (takođe, dokaz o isporuci)
     • Pregled izveštaja (kvartalno)
     • Potrebno je pripremiti izveštaj ukoliko je granica (ograničeni iznos, od strane države u kojoj ste) pređena
     • UPOZORENJE: ukoliko PIB broj koji je u upotrebi kupca nije PIB broj iz zemlje u koju dobra ili usluge pristižu, po mišljenju ECJ of 22.4.2010 (C-536/08 and C-539/08),odbitak nije dozvoljen. Što se tiče zemalja koje nisu članice EU, PDV će biti naplaćen I odbitak je moguć samo ako postoji dokaz o oporezivanju u drugoj zemlji.

  Lanac transakcija:
  Ako postoji jedna isporuka, u kombinaciji sa nekoliko transakcija, samo jedna isporuka se kvalifikuje kao prekogranične isporuka unutar zajednice, dok ostali moraju da se kvalifikuju kao nacionalne transakcije.

  Trouglaste transakcije:

     • Zahtevi: 3 strane, PIB broj iy 3 različite zemlje članice EU, poziv na član 141 of VAT Directive.
     • Prvi dobavljač isporučuje oslobođen PDV-a u unutrašnjem snabdevanju do posrednika, I pored toga postoji dokaz o isporuci krajnjem primaocu. Da bi se situacija uprostila, konačni primaoc plaća PDV umesto posrednika koji može da izbegne nekoliko registracija
     • Pažnja: U zakonima nekih država, trouglaste transakcije nisu dozvoljene ukoliko se utvrdi da B poseduje poslovnu jedinicu u zemlji destinacije za C, čak i ako se roba kreće u 3 zemlje.

  Usluge i radni učinak (obrnuta naplata)

     • Princip mesta isporuke, PIB broj, klauzula “obrnuto naplaćivanje”
     • Usluge pružene fizičkom licu: mesto odakle se pruža usluga. Izuzetak je u slučaju pružanja elektronskih usluga gde je naplata PDV-a, mesto primaoca.
     • Neki detalji oko obrnutog naplaćivanja su u svakoj zemlji drugačije regulisani. U osnovi poreska obaveza se prenosi na primaoca koji u isto vreme prijavljuje unosni porez .
     • Ukoliko primalac usluga iz inostranstva, nije pravilno registrovao usluge u PDV računovodstvu, ili ukoliko je po lokalnom zakonu određeni iznos prekoračen, onda je moguće platiti PDV na vrednost uvezene usluge ali bez mogućnosti da se traži odbitak ulaznog PDV-a.
     • Slična situacija je u slučaju sa preduzetnicima koji ne mogu uopšte ili samo delimično da traže povrat ulaznog PDV-a

  Nabavka za rada:

     • Ukoliko  sprovođenje usluga ili dostavljanje dobara na odabranu lokaciju, zapravo nije mesto gde se posao i obavio ,porez na dodatu vrednost će biti obarčunat po visini koju reguliše zemlja odakle dobra stižu.
     • Ukoliko je proizvodnja, dorada, glavna montaža rada odrađena kod kupca: oporezivanje se vrši u  zemlji odredišta. Često postoje različiti nacionalni propisi: ili obrnuto oporezivanje (npr Austrija) ili registracija za nacionalni PDV.
     • U nekim zemljama delovi posla koji je završen u zemlji odredišta moraju biti uvezeni od strane dobavljača, a ne od strane kupca, kako bi se mogao tražiti odbitak prethodnog poreza.

  Proizvodnja u nekoj od zemalja EU:

     • Postojanje ugovora o proizvodnji I kasija dostava primaocu: normalna isporuka
     • Isporuke iz proizvodnog pogona podležu nacionalnom PDV-u (domaća dostava) ili isporuke unutar zajednice.
     • Lokalni Kupovina često zahtevaju lokalni PIB broj, kupovina unutar zajednice zahtevaju međunarodni PIB broj

  Trgovinska razmena (dostava fizičkim licima):

    • Uslovljena dostava: Ukoliko je visina dozvoljenog  iznosa  u zemlji prijema prekoračena, na vama je da se dogovorite sa kupcem u zemlji prijema
    • Sticanje obaveze za registraciju: Obaveza registracije nakon dostizanja određenog iznosa prometa unutar zajednice.