Implementacija

Primene u praksi

12 pravila da biste bili sigurni pri poreskoju inspekciji:

Poreske vlasti sprovode pravila protiv zloupotrebe, razmjenjuju informacije i analiziraju podatke kako bi se borila protiv utaje poreza i agresivnog poreznog planiranja. Zugimpek pokazuje šta je važno da ostanemo bezbedni i da imamo koristi od borbe
Pravilo 1: prikupiti I obezbediti dokaze: Obratite pažnju na činjenicu da saradnja sa poreskom inspekcijom nije tako zabavna ukoliko postoji nedostatak dokaza I argumenata

  • Dokumenti, elektronski podaci
  • Svedoci
  • Dokazi, vreodostojnost argumenata

Preporučujemo prikupljanje relevantnih dokumenata od samog početka, da usled revizije od strane nadležnog organa, sve bude dostupno I pregledno… I da svakako obratite pažnju na takav tip dokaza koji bi mogao biti pogrešno protumačen od strane ljudi koji ne rade u vašu korist.

Pravilo 2 : znajte da poreski organi zahtevaju veću saradnju sa poreskim obveznicima u međunarodnom poslovnom odnosa : ukoliko poslujete van granica EU teret dokazivanja realnih poslovnih transkacija pada na vas, tj na poreskog obveznika unutar EU, a to se mora uzeti u obzir ; obrnuto , ne bi trebalo da postoje dokazi o činjenicama koje dovode do neželjenih poreskih obaveza

Ulog je visok, tako da odvojite dovoljno vremena za upoznavanje sa osnovnim pravilima internacionalnog poreskog Sistema. Postoje stručnjaci koji , ne samo da će pomoći u radu sa poreskim organima, već ponuditi razna rešenja na koje niste naišli od strane vašeg poreskog savetnika. Sa raspoloživim informacijama možete doći do idealnih rešenja, za stvaranje željenih rezultata, fiskalnih,finansijskih,strukturnih 

Pravilo 3: Obratite pažnju na alokacije: prikupite sve podatke kako bi izbegli klasifikaciju vaše kompanije kao “transparentnu” (kompanija bez aktivnog poslovanja) na teritoriji na kojoj je registrovana (Art.5 OECD model poreske konvencije, o sporazumima dvostrukog oporezivanja  i nacionalno zakonodavstvo.

  • kompanija mora posedovati ekonomske funkcij
  • pravilno postavljenu infrastrukturu (server/webshop, zaposlene,kancelariski prostor)
  • kontrolu nad raspoloživim izvorima prihod

Pravilo 4 :  lokacija kompanije mora biti  pravo mesto uprave i kontrole. Pobrinite se da prikupite dokaze da se sve važne odluke za kompaniju donose u svom sedištu: računovodstvo , prisustvo menadžmenta kompanije ( sastanci i njihovo trajanje) i još mnogo toga.

Savet : ako nemate vremena da budete tamo , zaposlite menadžera ili neka neko od vaših zaposlenih bude menadžer stranog društva , ali pazite na ugovor  o upravljanju ,menadžer mora biti tamo gde je kompanija.

Pravilo 5: Izbegavajte neplanirano formiranje ogranka/predstavništva: kriterijumi za formiranje poslovnih jednica određenih u članu 5. OECD modela poreske konvencije: stalna poslovna jedinica, preko koje će se u potpunosti ili delimično obavljati poslovanje; postojanje agenta koji ima ovlašćenje da zaključuje ugovore u ime preduzeća; pružanje stalnih usluga u dužem trajanju od 6-12meseci, u zavisnosti od sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Ukoliko se menadžer kompanije nalazi sa mestom trenutnog prebivališta u zemlji koja ima razuman poreski sistem, ali je rezident u drugoj državi, nikakva pismena korespodencija ne sme biti obavaljana između te dve zemlje, da ne bi došlo do pretpostavke da je stvarno mesto uprave I kontrole zapravo u zemlji u kojoj je menadžer rezident.

Pravilo 6: opravdane cene transfera: po članu 9 poreskog modela OECD-a, o transakacijama između povezanih preduzeća, svaka transakcija mora biti jednaka tj prilagođena sličnim transakcijama koje su postojale između jedne od kompanija sa nezavisnim trećim stranama, u suprotnom postoji mogućnost tumačenja skrivene dividende od strane poreske inspekcije. Postoje prihvatljivi načini

  • Transfer cena u visini cena na tržištu
  • Transferne cene bazirane na visini prodajnih cena na tržištu, umanjene za procenat provizije baziranog na ugovoru koji prikazuje adekvatni povraćaj za pruženu uslugu
  • Obračun troškova I marži ( proporcionalna finansijska raspodela za buduće troškove je prihvatljiva, ali nije obavezna, povremeno razdvajanje trenutnih I tekućih troškova može dovesti do interesantnih rešenja)

Zaista preporučujemo da od samog početka odredite u vašoj dokumentaciji kako će se računati transakcije između povezanih preduzeća

Zapamtite, propisi transfernih cena se primenjuju samo u slučaju povezanih kompanija, a ne na transakcije između nezavisnih preduzeća. No postoje situacije u kojima bi se ovi propisi primenili, I to u situaciji u kojoj postoji sumnja da se radi o jasno evidentiranoj zloupotrebi.

Pravilo 7: Povedite računa o izbegavanju klasifikacije transkacija kao skrivene dividende: ako postoje transakcije između preduzeća I povezanih preduzeća ili akcionara, dobro pripremite dokumentaciju I dokaze da se transferne cene povezanih preduzeća poklapaju sa cenama preduzeća koje nisu povezane.

Pravilo 8: Koristiti oporezovan novac za vidljive privatne troškove i izbegavati da se podigne sumnja na poreske zloupotrebe: često se proverava da li se kuća, automobil i vidljiv način života može dokazati da se finansira iz oporezovanog prihoda. Treba voditi evidenciju o tim činjenicama. Pokažite da postoji  pravi posao, od mogućih transakcija i svesnim uključivanje svedoka koji bi mogli da svedoče svoje trenutno zapažanje.

Pravilo 9: Prilikom poreske inspekcije dozvolite ekspertima da vas zastupaju. Vaš poreski savetnik će umeti najbolje da se izbori sa svim mogućim preprekama i trik pitanjima, ne rizikujte bez potrebe.

Pravilo 10: Budite diskretni: informacije delite isključivo sa ljudima kojima morate poveriti podatke oko svog poreskog planiranja i strukture.

Pravilo 11: Moramo da vam napomenemo, ukoliko nemate jake nerve ili ukoliko niste raspoloženi za precizno i detaljno odrađivanje posla, ne pokušavajte da se bavite internacionalnim poslovanjem.

Pobrinite se da implementirate ove aspekte i da imate koristi od internacionalizacije: Formiranje Kompanije na Malti, Formiranje Kompanije u Slovackoj, Formiranje Kompanije u Svajcarskoj.