Malta: formiranje kompanije

Print Friendly, PDF & Email

Formiranje kompanije na Malti: Brzo I Lako u samo 3 Koraka (potrebe za putovanjem, nema):

 1. Pošaljite nam zahtev za formiranje kompanije sa ključnim informacijama:
  • Ime kompanije
  • Svrha (=aktivnost)
  • informacije o direktoru, sekretaru (oba mogu biti državljani zemalja koje nisu članica  EU. Direktor
   može biti pravno lice , sekretar mora biti fizičko lice)
  • akcionari (lokacija majke- firme koja će verovatno biti potrebna za refund zavisi od mesta prebivališta
   akcionara holding)- najbolja opcija bi bila Slovačka.
 2. Transfer za kapital I troškove formiranja
  • 240 € za kapital (20% of 1200 € minimalni osnovni kapital),
  • transfer za javne dažbine I naši troškovi formiranja kompanije
 3. Potpišite sve papire koje smo pripremili za vas I prosledili ih nama , a vaša kompanija na Malti će biti
  registrovana u roku od 3 radna dana.

Formiranje ili preuzimanje kompanije nudimo isključivo uz kompletan paket nasih usluga (racunovodstva…itd) . Ovakav nacin rada nam pruža mogućnost uvida u aktivnosti naših klijenata. Isto tako pružamo asistenciju našim klijentima pri otvaranju bankovnih racuna, ali molimo vas uzmite u obzir da banke imaju svoj sistem poslovanja i način provere klijenta, te mi nemamo veliki uticaj na ishod.

Ako struktura zahteva dodatnu supstancu, malteški zakon o radu omogućava zaposlenima sa punim radnim vremenom da rade dodatno na honorarnom poslu kod drugog poslodavca. Nema socijalnih naknada i niža je stopa poreza za drugo zaposlenje, tako da je strano zaposleno vrlo atraktivno da svoje vrijeme na Malti koriste efikasno

Kompanija na Malti – Prednosti:

Formiranje preduzeća na Malti – brza registracija LLC preduzeća (LLC) ili ograničenog partnerstva (LP):

 • Porez na dobit je 5% (posle refunda) – najniži u EU
 • Poreske olakšice za osobe koje nemaju stalno mesto prebivališta na Malti
 • Poreski propisi u skladu sa EU
 • Registracija društva sa ograničenom odgovornošću bzo I lako (Ltd, LLC)
 • Članica Evropske Unije, Evro oficijalna valuta, a Engleski oficijalni jezik
 • Visoko obrazovana radna snaga, više jezičko govorno područje, raznovrsna ekonomija sa jakim finansijskim
  sektorom I sektorom za informacione I komunikacione tehnologije
 • Sunce, more, ostrvo sa razvijenim turizmom s tim je I konekcija letova jako dobra
 • Atraktivna DLT regulativa za ICO, blockchain i kripto valute: zakon o digitalnoj inovaciji u Malti, inovativni tehnološki aranžmani i zakon o uslugama i zakon o virtuelnim finansijskim sredstvima

Pravne Prednosti Malte:

Licence dobijene na Malti, često su validne za celu EU: s tim što je pribavljanje I obnova ovih dozvola mnogo jeftinija na Malti. Bilo da je online-gaming, avio registracija, transport (pomorski), ili investicionih fondova. Još jedan od benefita jeste relativno niska cena za sticanje pasoša. Što se tiče inicijalnih javnih ponuda, Malta vam pruža velike pogodnosti za registraciju I trgovanje finansijskim instrumentima.

Malta pravi razliku između koncepta kao što su “resident” (boravak) I prebivalište (stalno mesto boravka). Koncept “resident” se zasniva na standardu I dužini boravka u zemlji, ukoliko vam je potreban status “rezidenta” zarad poreskih olakšica, ne morate boraviti u zemlji 183 dana u godini. Ipak morate uzeti u obzir sporazum o o izbegavanju dvostrukog  oporezivanja,kao I šta je moguće primeniti.

Prema Malteškom zakonu, prebivalište pravnog lica je tamo gde mu je menadzment I kontrola, i pravne odluke vezane za poslovanje vaše kompanije, zaista moraju bitio donete na Malti.

Direktori kompanija mogu imati mesto stalnog boravaka van Malte, međutim ukoliko direktori ili akcionari nisu državljani EU ili Švajcarske , privredni registar zahteva dodatnu dokumentaciju (pravne preporuke, kopije plaćenih računa, izvod iz banke…).

Poverenik može posedovati akcije u kompaniji, ali direktor se ne tretira kao poverenik.

Iako imamo licencu za fiducijarne usluge u Švajcarskoj, na Malti ne pružamo takve usluge, ali možemo ugovoriti licencirane podizvođače. Ako su potrebne usluge ekspresnih posrednika da bi ispunili međunarodni ugovor ili neki drugi privremeni događaj, ovu uslugu pruža naša švajcarska kompanija koristeći ugledno švajcarsko zakonodavstvo.

Postoje razumni uslovi da malteška kompanija dobije broj PDV-a što je važno pitanje za kompanije koje trguju u okviru Evropske unije.

Nije potrebno da malteška kompanija ima bankovni račun na Malti, jer su banke veoma restriktivne i računi u drugim zemljama su dozvoljeni. Proverite naše smernice kako se nositi sa bankama i imat ćete više uspjeha u otvaranju bankovnog računa.

(Joint Venture: Da bi sve tačke zakona bile ispunjene u potpunosti, Zugimpex sarađuje sa poznatim revizorima na Malti.)

Redomicilizacija, spajanje, upravljanje i kontrola, filijala:

Malta omogućava stranim kompanijama da primenjuju i odlaze sa Malte koristeći standardizovanu proceduru. Ako se originalna kompanija nalazi u nadležnosti na crnoj listi, potreban je složeniji postupak. Pre takve ponovne primene, finansijski izveštaj iz stare nadležnosti može se prepraviti da bi se obezbedila dugotrajna (poreska) korist u novoj jurisdikciji.

Takođe, kompanija se može preseliti na Maltu spajanjem sa malteškim entitetom. Prekogranična spajanja regulisana su Direktivom 2005/56 EU. Spajanje se može dogoditi iz različitih razloga, a u nekim slučajevima čak i ako imaju koristi od različitih zakona koji se tiču nesolventnosti ili prava zaposlenih. Strano preduzeće može da prebaci svoje upravljanje i kontrolu na Maltu i da to prijavi lokalnim poreskim vlastima. To omogućava korišćenje subjekata koji su bili u prošlosti na moru i još uvek imaju koristi od poreskih pogodnosti.

Podružnica stranog entiteta na Malti takođe može biti korisna: Malta ima pravo oporezivanja prihoda podružnice, ali u nekim slučajevima pasivni dohodak podružnice koji nastane izvan Malte nije oporezovan na Malti. Podružnice se mogu lako otvoriti i zatvoriti.

Brodske kompanije i plovila:

Malta je jedno od vodećih pomorskih čvorišta u regionu sa jednim od najvećih međunarodnih brodskih registara u svetu. Sektor brodarstva reguliran je posebnim zakonima i propisima oko Zakona o trgovačkom brodarstvu iz 1973. godine i dodatnim propisima.

Propisi su takođe primenljivi na jahting industriju. Da bi se okoristili režimom poreza na tonažu, klijenti moraju da registruju kompaniju koja je kvalifikovana za organizaciju otpreme (prema malteškom Zakonu o brodarstvu) i dobiju dozvolu od vlade. Brod se može registrovati i u drugoj jurisdikciji, ako se plati porez na tonu Malteške. Brod ne može imati manje od 1000 neto tonaža.

Registracija intelektualne svojine: žigovi, patenti, prava dizajna:

Registracija zaštitnog znaka štiti ime marke i daje vlasniku zaštitnog znaka ekskluzivno pravo na trgovačko ime i logotip. Registracija na Malti moguća je u Zavodu za intelektualno vlasništvo (IPO) ili na nivou EU kod Kancelarije Evropske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u Alicanteu u Španiji 10 godina od datuma registracije. Kasnije je moguća obnova. U slučaju dodatne registracije, VIPO (Svetska organizacija za intelektualno vlasništvo, saradnja sa Ujedinjenim nacijama) daje smernice kako da registruju žigove u 97 zemalja Madridskog sistema.

Zaštitni znakovi su kombinacija reči i simbola, mogu se registrovati za EU ​​u jednoj ili više od 45 klasa Međunarodne klasifikacije robe i usluga utvrđene Nicejskim sporazumom (poznate kao “Nica klasifikacija”). Malta je, međutim, jednoklasna nadležnost.

Dizajni se mogu zaštititi tokom pet godina registrovanjem novog dizajnerskog prava s individualnim karakterom. Tada se mogu licencirati. Da bi se registrovao, dizajn ne sme biti isključivo funkcionalan i mora da ispunjava kriterijume morala. Prijave se moraju podneti nadzorniku Odeljenja za trgovinu.

Prijaviti se za registrovani dizajn zajednice (RCD) pri Kancelariji Evropske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) ili za međunarodnu zaštitu u kancelariji Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (VIPO) u Ženevi. Zaštita autorskih prava za softver, originalna književna, naučna i umetnička dela traje do smrti autora plus 70 godina u EU i plus 50 godina van EU u skladu sa Bernskom konvencijom.

Registracija autorskih prava nije potrebna; dovoljno je da uz tekst dodate simbol autorskog prava plus godinu nastanka. Ponekad je korisno kreirati dokumente koji dokazuju vlasništvo nad autorskim pravima

Zugimpex: Profesionalna usluga, fer honorari, I sve to u prijateljskoj atmosferi:

 • Širok spektar usluga na jednom mestu! Sve što je potrebno za vašu kompaniju.
 • Za nas je bitno da klijenti s kojima sarađujemo, poseduju potrebne kvalifikacije,imaju iskustva u svom
  poslovanju-uspešnu poslovnu biografiju i stabilnu finansijsku situaciju.(Napominjemo: Zugimpex ne pruža usluge
  građanima SAD i rezidentima SAD. U slučaju preduzeća sa domicilom ili u slučaju lica sa prebivalištem u
  Nemačkoj, Italiji ili Francuskoj, aktivnosti moraju biti usklađene sa lokalnim poreskim ekspertom !!!).
 • Kalkulacija:
  • Formiranje kompanije na Malti: 1500 € uključujući domicil, poslovni prostor i osnovne poštanske uslugeza godinu dana.
   Godišnji troškovi zavise od aktivnosti: počev od 2500 € godišnje uključujući domicil i osnovne poštanskeusluge (od naredne godine). knjigovodstvo, deklaracija PDV-a, finansijski izveštaj i delovi poreske prijave. Kao standard u industriji, uključujemo i zadatke kao što su sortiranje, podnošenje i provere, kvalifikovani knjigovođe obrađuje oko 15-20 rezervacije na sat, što odgovara 40-60 rezervacija . Za finansijski izveštaj, potrebno je između 5 i 15 sati.
   Obavezni godišnji troškovi revizije iz spoljnog revizora, uključujući posebne deklaracije do poreske uprave: u većini slučajeva između 500 i 1500 evra po kompaniji u zavisnosti od aktivnosti.
 • Stručni saveti:
  • Iskoristite mogućnost konsultacija sa ekspertima u polju internacionalnog poslovanja i poreskog planiranja.
  • Planirajte vaše poslovne strukture uz našu pomoć, I vasa kompanija će uspeti..
  • Naše visoko kvalifikovano osoblje će vam rado pomoći I kad dođete na Maltu, potrudićemo se da uživate u vašem boravku.

Dozvola boravka na Malti (Šengen viza) za državljane zemalja van Evropske Unije:

Politička struktura I zakoni deluju tako da konstantno privlače veliki broj finansijski dobro situiranih, stranih državljana. Ponuđene su različite opcije za sticanje rezident karte ili malteškog pasoša.

Državljani Evropske Unije, vrlo lako dobijaju rezident kartu.

Državljani zemalja koje nisu članice Evropske Unije, su u mogućnosti dobijanja privremene rezident dozvole , koja nakon određenog niza godina može preći u stalnu.

Opcije za dobijanje privremene boravišne dozvole:

 • Ukoliko formirate kompaniju pod čijom upravom stoji iznos od 100.000 evra, ili ukoliko kupite nekretninu u visini sličnog iznosa. Vlasti pažljivo proveravaju ove činjenice, tako da je bitno sve odraditi po pravilima I propisu.
 • Ukoliko poslodavac zatraži radnu dozvolu, ali imajte na umu da je mnogo lakše dobiti radnu dozvolu za akademski obrazovanu osobu. Evropskoj Uniji je potrebno objašnjenje zašto  pozicija nije ustupljena EU državljaninu
 • Ukoliko dobro poznata korporacija formira predstavništvo ili ogranak, I želi da postavi osobu kao menadzera.
 • Ukoliko studirate na Malti
 • Ukoliko imate dokaz da ste finansijski obezbeđeni I nemate potrebu dalje asistencije, od strane ove države

Likvidacija kompanije:

Preduzeće ima tekuće troškove i obaveze, a ako se to ne nastavi, kompanija se može prodati, preneti ili dobrovoljno likvidirati.

Početak aktivnosti za likvidaciju društva sa ograničenom odgovornošću:

 • generalni sastanak: odluka o datumu likvidacije, likvidator i imenovana revizorska firma.
 • obaveštenje o rešenju, sekretaru (Obrazac B (1)).
 • Deklaracija od strane direktora (Obrazac B (2)) u roku od jednog mjeseca, uključujući izvještaj o aktivnostima
  i obavezama,
 • Deklaracija sa Obrazcem L od strane likvidatora.
 • Objavljivanje u novinama

Likvidacione aktivnosti u roku od 12 meseci (ili generalni sastanak svakih 12 meseci):

 • Potvrđivanje neplaćenih iznosa od strane Inland Revenue Department, PDV odeljenja(VAT department) i Privednog
  Registra(MFSA)
 • Odjava sa Departamentom unutrašnjih prihoda, odeljenjem za PDV i Jobs Plus.
 • Revizija za završni period
 • Isplata svih obaveza
 • naplata ili prodaja potraživanja
 • Zatvaranje bankovnih računa

Završne aktivnosti:

 • reviziju za period od dana raspuštanja do datuma distribucije
 • Poreska prijava plus plaćanje, poreska uprava izdaje porez
 • generalni sastanak: likvidator predstavlja račune, izveštaj revizije i šemu distribucije.
 • Obaveštenje sekretaru
 • Objavljivanje u Glasniku, čekajući prigovore.
 • Nakon 3 meseca, registrar ce ukloniti kompaniju iz registra.

Dodatne Informacije o Malti:

Malta je članica Evropske Unije , Engleski kao oficijalni jezik , evro oficijalna valuta. Na Malti (glavni grad Valeta)  živi oko 460,000 ljudi,(55,000 čine strani državljani,od toga 27.000 državljani ne evropskih zemalja). Ostrvo sa više od 300 sunčanih dana godišnje, a “zimi” sunce izlazi I pre nego što ljudi krenu u kancelarije. Većina ljudi živi na glavnom ostrvu Malta, koje se nalazi oko 130 km južno od Sicilije I ostala 2 ostrva Gozo I Komino. Veze letova su odlične sa većinom evropskih centara, statistika iz 2015 pokazuje da je kroz malteški aerodrome prošlo 5,8 miliona putnika, da je bilo 21500 polazaka sa 30 različitih avio- kompanija.

Malta je jedna od retkih “on-shore” lokacija koja je kompatibilna sa zakonima EU, a u isto vreme pruža pogodne uslove za poslovanje, kako korporacijama tako I pojedincima.Malta je od strane OECD postavljena na “belu listu” zemalj, gde Malta ima brojne sporazume dvostrukog oporezivanja (DTT) I nije u krugu zemalja sa visokom stopom poreza. Još jedan od benefita je mogućnost pristupa atraktivnim subvencijama Evropske Unije. Politika u zemlji je orjentisana ka ,I radi u korist investitora . „Forbs“ je Maltu proglasio za zemlju broj jedan , gde pojedinac uživa potpunu „ličnu slobodu“.

Povoljno okruženje privlači investiture: stabilne cene nekretnina,razumne plate,niska stopa poreza, prihvatljivi životni troškovi I redvidiva politika. Veliki broj visoko kvalifikovanih ljudi iz EU I van nje dolazi na Maltu zbog atraktivnih radnih mesta, divnih vremenskih uslova, I interesantnog načina života. Takođe, mogućnost od prihoda sa više strana je dozvoljen od strane zakona (radon vreme je ograničeno za jedno radon mesto, kod jednog poslodavca, ali radnicima je dozvoljeno da kombinuju više radnih mesta u isto vreme.).

Ažurirano: April 2020