Următorul este un ghid internațional de TVA rezumat pentru livrări și servicii: cerințe privind numărul local de TVA, taxare inversă, TVA transfrontalier și TVA pentru comerțul electronic. Aici găsiți răspunsurile pentru majoritatea întrebărilor de zi-cu-zi, dar vă sfătuim să discutați tranzacțiile cu consultantul fiscal în detaliu.

Directiva UE 2006/112/CE constituie un cadru obligatoriu al Uniunii Europene pentru legislația națională. Cu toate acestea, deși Comisia Europeană încearcă să ajungă la armonizare, există diferențe naționale de interpretare, punere în aplicare, norme naționale în materie de TVA și cote de TVA.

Taxa este plătită de consumator și transmisă complet statului prin lanțul de furnizori. Un furnizor primește taxa pe vânzări, aplică taxa achitată în amonte în decontul de TVA și plătește diferența rămasă administrației fiscale.

Pentru a evita ca un furnizor străin care livrează din străinătate să nu plătească TVA, ultimul client local trebuie să declare și să plătească taxa pe vânzări în locul său (sistem de taxare inversă pentru TVA la import sau pentru servicii).

O livrare de bunuri sau de servicii scutită de impozit ar trebui efectuată numai întreprinderilor. Statutul de antreprenor (contractant) în UE este definit de un număr internațional de TVA. Autoritățile altor state pot prezenta un alt certificat pentru a dovedi antreprenoriatul în locul unui număr de TVA.

În cazul în care există o livrare națională dintr-o altă țară către o destinație din aceeași țară, este necesar un număr național de TVA al țării respective.

Reguli de bază – Teritoriu

Normele privind TVA-ul nu se referă numai la declarare și impozitare, ci și la jurisdicția în care se execută deciziile.

Livrări de bunuri: circulația mărfurilor decide, ce formă de TVA este aplicabilă (livrare transfrontalieră sau locală), dar locul emitentului facturii sau al destinatarului facturii nu este relevant în scopuri de TVA.

 • Bunurile rămân fizic în aceeași țară: livrare națională (cod național de TVA, chiar și atunci când factura pleacă în străinătate)
 • Livrarea transfrontalieră la export către antreprenori din afara UE: fără TVA
 • Livrare transfrontalieră către alte țări ale UE:
  • principiul destinației pentru livrările către întreprinzători (număr de TVA; cotă zero, taxare inversă
  • principiul destinației pentru livrările către sectorul privat în domeniul activității de comandă prin poștă sau al vehiculelor noi
  • principiul originii pentru alte livrări către sectorul privat
 • Livrarea transfrontalieră la import de la întreprinzători din afara UE: TVA  impozabil  la vama din țara în care mărfurile  intră  în  Uniunea Europeană  (cotă standard sau cotă redusă în funcție de legislația acestei țări).
 • Livrarea transfrontalieră a importurilor de la antreprenori din alte țări ale UE: număr de TVA; cotă zero, taxare inversă.

Servicii:

 • Servicii transfrontaliere pentru întreprinderile din UE:
 • Principiul destinației pentru livrările către antreprenori, clauza taxare inversa!
 • Scutiri naționale
 • Servicii de transport: unde are loc transportul.
 • Servicii pentru clienții privați: la locul de desfășurare a activității, la reședința clientului.
 • Servicii imobiliare: locul imobilului.

IOSS și MOSS:

 • IOSS (Import One Stop Shop): începând cu 01.07.2021, SE PLĂTEȘTE TVA pentru toate bunurile comerciale importate în UE, se elimină pragul liber de 22 Euro. În cazul în care furnizorii din UE sau din țări terțe utilizează o interfață electronică pentru a vinde bunuri importate cu o valoare mai mică de 150 Euro cumpărătorilor din UE, entitatea cu interfața este considerată supusă taxei. În IOSS; TVA-ul pentru toate aceste vânzări către cumpărătorii din UE poate fi înregistrat într-o singură platformă într-un singur stat membru. Pentru vânzări, trebuie aplicată cota de impozitare pentru fiecare țară de destinație. În mod normal, furnizorii care nu au sediul în UE trebuie să numească un intermediar stabilit în UE pentru a-și îndeplini obligațiile în materie de TVA în temeiul IOSS.
 • MOSS (Mini One Stop Shop): permite, de asemenea, depunerea declarației de TVA pentru mai multe țări din UE într-o singură țară din UE,fără a se înregistra în țările de destinație. Grupul țintă sunt furnizorii de servicii care furnizează servicii digitale persoanelor neimpozabile.
 • Există reguli speciale pentru activitățile cu cifre de afaceri anuale scăzute (mai puțin de10.000 Euro în anul curent și în anul precedent): pentru a avea o sarcină birocratică redusă, li se permite să perceapă TVA clienților lor la rata propriei țări, să o declare și să o plătească acolo.

Livrările în interiorul UE către întreprinderi și transporturile de mărfuri în străinătate în cadrul unei societăți necesită:

 • Numărul de TVA al furnizorului în numărul de plecare și numărul de TVA al destinatarului din țara de destinație.
 • Dovada că numărul de TVA al partenerului de afaceri a fost verificat
 • Nota “Furnizare intra-CE scutită (cu rata zero) “
 • Dovezi de carte și documente (inclusiv dovada expedierii)
 • Raport de sinteză (trimestrial)
 • Rapoarte interstatale dacă limitele sunt atinse
 • Avertisment: în cazul în care numărul de TVA utilizat de cumpărător nu este din țara de destinație, în avizul CEJ din 22.4.2010 (C-536/08 și C-539/08), nu este permisă deducerea. În țara terță, TVA-ul va fi perceput și poate fi rambursat numai dacă există o dovadă a impozitării în țara de destinație.

Tranzacții într-un lanț:

 • În cazul în care există o singură livrare combinată cu mai multe tranzacții, o singură livrare se califică drept livrare transfrontalieră intracomunitară, celelalte trebuie să se califice drept tranzacții naționale.

Tranzacții triunghiulare:

 • Cerințe: 3 părți, numere de TVA din 3 state membre diferite ale UE, trimitere la articolul 141 din Directiva TVA.
 • Primul furnizor livrează intermediarului o livrare intracomunitară scutită de TVA și, în plus, există dovada expedierii către destinatarul final. Pentru simplificare, destinatarul final suportă TVA-ul în locul intermediarului care poate evita mai multe înregistrări.
 • Atenție: în unele legislații tranzacțiile triunghiulare nu sunt permise dacă B este stabilit în țara de destinație C, chiar dacă mărfurile se deplasează în 3 țări.

Servicii și performanță de lucru (taxare inversă):

 • Principiul destinației, numerele TVA, clauza “Taxare inversă”
 • Servicii pentru non-antreprenori: locul furnizorului de servicii.
  Excepție: servicii electronice (locul destinatarului)
 • Unele detalii privind prelucrarea taxării inverse sunt reglementate diferit în țări. Practic, obligația fiscală este transferată destinatarului care, în același timp, declară taxa achitată de intrare.
 • In cazul în care beneficiarul unui serviciu pe care l-a obținut din străinătate nu este înregistrat în mod corespunzător în contabilitatea TVA și dacă se depășește o anumită sumă definită în legislația locală, TVA se plătește la valoarea serviciilor importate fără posibilitatea de a solicita taxa achitată de intrare.
 • O situație similară este cazul antreprenorilor scutiți de impozit care pot solicita nu sau doar o parte din impozitul achitat de intrare.

Furnizarea de lucrări:

 •  În cazul în care lucrările sunt finalizate la începutul transportului: impozitarea în țara de plecare ca rezerva
 • Producție, finisare, asamblare principală la client: impozitare în țara de destinație. Adesea, există reglementări naționale diferite: fie taxarea inversă (de exemplu, Austria), fie înregistrarea în scopuri de TVA națională.
 • În unele țări, părți ale unei lucrări care este finalizată în țara de destinație trebuie să fie importate de furnizor și nu de client, pentru a se califica pentru taxa achitată în amonte.

Producția într-o țară din UE:

 • Contract de fabricație și livrare ulterioară către destinatar: livrare normală
 • Livrările de la locul de producție pot fi depuse la serviciul național de TVA (livrare internă) sau la livrări intracomunitare.
 • Achizițiile locale necesită adesea un număr local de TVA, achizițiile intracomunitare necesită un număr internațional de TVA

Acorduri comerciale de transport maritim (livrare către non-antreprenori):

 • Prag de livrare: Decontare în țara de destinație, dacă acest prag este depășit de oferta pentru această țară
 • Pragul de achiziție: obligația de înregistrare la atingerea anumitor valori ale achizițiilor intracomunitare.

(Actualizat Iulie 2021)