TVA internațională (taxa pe valoarea adăugată)

Print Friendly, PDF & Email

Următoarele constituie o orientare internațională a tva internațională pentru livrările și serviciile: cerințele de tva locale, taxa de inversare, încrucișată tva – ul de frontieră și tva pentru comerțul e – comerț. Aici găseşti răspunsurile pentru cea mai mare zi la întrebări, dar noi te sfătuim să discutăm tranzacţii tale cu consultantul tău impozit în mai multe detalii.

 

Directiva ue privind tva – ul ue 2006/112/ce constituie un cadru obligatoriu pentru legislația națională. Cu toate acestea, există diferențe naționale în, interpretarea, punerea în aplicare, domeniul de reglementare național și ratele de taxe.

 

Taxa este plătită de consumator și de întregul stat înaintată către statul prin lanțul furnizorilor. Un furnizor primește taxa de vânzare, deduce taxa de intrare și plătește diferența rămasă la administrația fiscală.

 

Pentru a evita faptul că un furnizor străin care eliberează din străinătate nu plătește tva, ultimul client local trebuie să declare și să plătească taxa de vânzare în locul său (sistemul de taxare inversă pentru import – tva sau pentru servicii).

 

O livrare de bunuri sau servicii fără taxe care trebuie făcută numai pentru întreprinderi. Întreprinderea (contractantul) este definită de un număr internațional de tva. Autoritățile din alte state pot prezenta un alt certificat pentru a dovedi antreprenoriat în loc de un număr de tva.

 

Dacă există o livrare națională dintr – o altă țară la o destinație din aceeași țară, un număr național de tva al acestei țări este necesar.

Regulile de bază – teritoriul

Regulile privind tva nu numai privesc declaraţia şi impozitarea, ci şi jurisdicţia unde sunt executate deciziile.

Livrări: circulația mărfurilor decide, care formă de tva este aplicabilă (de la frontiera sau la livrarea locală), dar locul emitentului facturii sau beneficiarul facturii nu sunt relevanți pentru scopuri tva

 • Mărfurile rămân fizic în aceeaşi ţară: livrarea naţională (numărul naţional de tva, chiar şi atunci când facturile se înstrăinează)
 • Livrare transfrontalier la antreprenori în ţările din afara ue: fără tva

Livrare transfrontalier către alte ţări ue:

 • Principiul destinatar pentru livrările la antreprenori (număr de tva),
 • Principiul destinatar pentru livrările către sectorul privat în domeniul de afaceri al ordinului poștal sau al vehiculelor noi
 • Principiul de origine pentru alte livrări către sectorul privat

 

Servicii:

 • Servicii transfrontaliere pentru întreprinderile din UE:
 • principiul destinației pentru livrările către antreprenori, clauza Reverse Charge!
 • Scutiri naționale
 • Servicii de transport: unde are loc transportul.
 • Servicii pentru persoane fizice: în locul afacerii,”Servicii catalog” la domiciliul clientului.
 • Servicii imobiliare conexe: locul imobilului.

Livrările intra-UE către companii și transporturile de mărfuri în străinătate în cadrul unei societăți necesită:

    • Numărul de TVA al furnizorului din țara de plecare și TVA-ul numerotează destinatarul din țara de destinație.
     • Dovada că numărul de TVA al partenerului de afaceri a fost verificat
     • Nota “Livrare intra-CE scutită (zero nominală”
     • Dovezi de carte și documente (inclusiv dovada expedierii)
     • Raport de sinteză (trimestrial)
     • Rapoarte intrastatale dacă limitele sunt atinse
     • Avertisment: în cazul în care numărul de TVA utilizat de cumpărător nu provine din țara de destinație, în opinia CEJ din 22.4.2010 (C-536/08 și C-539/08), nu este permisă deducerea. În țara terță TVA-ul va fi perceput și ar putea fi rambursat numai dacă există o dovadă de impozitare în țara de destinație.

 

Tranzacţii în lanţ:

    • Dacă există o livrare combinată cu mai multe tranzacții, doar o livrare califică ca furnizare intracomunitară transfrontalier, ceilalți trebuie să se califice drept tranzacții naționale.

 

Tranzacţii triunghiulare:

    • Cerințe: 3 părți, numere de tva din 3 state membre diferite ale ue, trimitere la articolul 141 din directiva tva
    • Primul furnizor furnizează tva scutit aprovizionarea comunitară a comunităţii către intermediar şi în plus există dovada expedierii către beneficiarul final. Pentru simplificare, beneficiarul final ows tva în loc de intermediar care poate evita mai multe înregistrări
    • Atenție: în unele tranzacții triunghiulare triunghiulare nu sunt permise dacă b este stabilit în țara de destinație a c, chiar dacă mărfurile se mișcă în 3 țări.

Servicii și performanțe de muncă (taxa inversă):

    • Principiu de destinaţie, numere de tva, clauza “taxa inversă
    • Servicii către neantreprenori: locul furnizorului de servicii. excepție: servicii electronice (locul destinatarului)
    • Unele detalii ale procesului de taxare inversă este reglementat diferit în țările. În principiu, datoria fiscală este transferată destinatarului care, în același timp, declară impozitul pe termen lung.
    • În cazul în care beneficiarul unui serviciu pe care l – a obținut din străinătate nu este înregistrat în mod corespunzător pentru contabilitatea tva și dacă o anumită sumă definită în legislația locală este depășită, tva este de plătit pentru valoarea serviciilor importurate fără posibilitatea de a solicita impozitare pe tema aceasta.
    • O situație similară este cazul cu scutirea de taxe care nu poate pretinde sau doar o parte a taxei de intrare

 

Furnizarea de lucru:

 •  Dacă activitatea este completată la începutul transportului: impozitarea în țara de plecare ca rezervă
 • Producția, finisarea, principala adunare la client: impozitarea în țara de destinație. Adesea există reglementări naționale diferite: fie taxă inversă (de exemplu. Austria) sau înregistrarea pentru tva naţională.
 •   În unele ţări, părţi ale unei activităţi care se încheie în ţara de destinaţie trebuie importaţi de către furnizor şi nu de către client, pentru a se califica pentru impozitul pe bază de intrare.

Producţia într -o ţară UE:

    • Producția și livrarea ulterioară a destinatarului: livrare normală
    • Livrările de la locul de producție pot fi prezentate la tva națională (livrare națională) sau provizii intracomunitare.
    • Achizițiile locale solicită adesea un număr de tva local, achiziții intracomunitare necesită un număr internațional de tva

 

Acordurile comerciale de transport maritim (livrare la neantreprenori):

    • Pragul de livrare: decontare în țara de destinație, dacă acest prag este depășit de aprovizionarea acestei țări.
    • Pragul de achiziție: obligația de înregistrare la atingerea unor sume de achiziții intracomunitare

(updated Mai 2020)