Reglementări și directive internaționale:


Directiva UE care elimină impozitul reținut la sursă pentru plățile de dobânzi și redevențe între companii din diferite state membre

Reguli tranzitorii pentru Directiva UE privind dobânzile și plățile redevențelor pentru statele membre mai tinere

Directiva Consiliului Comunităților Europene privind sistemul comun de impozitare aplicabil în cazul societăților-mamă și al filialelor din diferite state membre

Modificări ale Directivei UE privind sistemul comun de impozitare aplicabil în cazul societăților-mamă și al filialelor din diferite state membre

Directiva Consiliului privind sistemul comun de impozitare aplicabil fuziunilor, diviziunilor, diviziunilor parțiale, transferurilor de active și schimburilor de acțiuni referitoare la companii din diferite state membre și la transferul sediului social al unei companii europene (SE) sau al unei Societăți Cooperative Europene (SCE) între statele membre.

Regulamentul UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială (cu relevanță pentru țările Spațiului Economic European și pentru Elveția)

Regulamentul UE privind procedurile de insolvență peste granițele UE. Acesta își propune să asigure o administrare eficientă care implică o persoană fizică sau o întreprindere care are activități comerciale sau interese financiare într-o altă țară a UE decât cea în care se află de obicei.

Directiva UE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA). Acesta reformează și abrogă cea de-a șasea directivă TVA originală, clarificând astfel legislația UE în materie de TVA în vigoare în prezent.

Directiva UE de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a impozitelor care afectează în mod direct funcționarea pieței interne. Acesta introduce norme pentru a preveni evitarea impozitului de către companii și, astfel, pentru a aborda problema planificării fiscale agresive pe piața unică a UE.

ABC-ul Apostilelor este o broșură care se adresează în primul rând utilizatorilor de Apostile cu răspunsuri scurte la întrebările frecvente, inclusiv când, unde și cum sunt eliberate apostilele și care sunt efectele lor.

Cum să aderați și să puneți în aplicare Convenția de la Haga Apostila este un scurt ghid care este conceput pentru a ajuta autoritățile din noile și potențialele părți contractante în punerea în aplicare a convenției.

Manualul Apostila este un instrument cuprinzător de referință care este conceput pentru a ajuta autoritățile competente să își îndeplinească funcțiile în temeiul Convenției Apostila, precum și pentru a aborda problemele care apar în funcționarea contemporană a Convenției.

Directiva 2003/49 / CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind un sistem comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și redevențe efectuate între companii asociate din diferite state membre.

Recomandarea Comisiei Europene din 6 decembrie 2012 privind planificarea fiscală agresivă.

Elvetia:


Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană care prevede măsuri echivalente cu cele prevăzute în Directiva 2003/48 / CE a Consiliului privind impozitarea veniturilor din economii sub formă de plăți de dobânzi – Memorandum de înțelegere

Directiva 2003/123 / CE a Consiliului din 22 – Nu mai este în vigoare; Abrogat prin Directiva 2011/96 / UE a Consiliului

Acord între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor

Calculul impozitului pe venit pentru persoanele fizice.

Temei legal pentru combaterea spălării banilor.

Lista băncilor și băncilor private din Elveția pe canton și municipiu.

Administrarea impozitelor din Zug cu calculatorul de impozite.

Zefix – Indexul central al denumirilor companiei – numele companiei sau verificarea UID.

Documente și șabloane ale oficiului registrului comercial Kanton Zürich.

Slovacia:

Impozite, vamă și contabilitate conform Ministerului Finanțelor din Republica Slovacă

Malta:

Site-ul oficial al Autorității pentru Servicii Financiare din Malta (MFSA), care este regulatorul unic al serviciilor financiare din Malta.

Site-ul oficial al comisarului pentru venituri, care este responsabil pentru administrarea și colectarea impozitului pe venit (inclusiv câștigurile de capital și impozitul pe transferurile de proprietăți), impozitul pe documente & Transferuri, taxa pe valoarea adăugată și vamale & Accize.

Buletin informativ:


Buletin informativ Zugimpex: Impozite mai mici – Creșterea afacerii: